Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 18 åk 7 Hi Antikens kulturer TP

Skapad 2018-10-25 10:44 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Vilka var de olika antika kulturerna och hur kunde de bli så mäktiga? Allt detta får du lära dig nu.

Innehåll

Mål för elev

redogöra för och se samband mellan olika tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer i historien (t.e.x mellan Grekland och Rom)

resonera om hur forskare får fram historisk kunskap,

använda dig av och förklara olika historiska begrepp i dina redogörelser 

 

Bedömning

Du ska kunna: (se matris)

redogöra för tidsperioden

berätta om viktiga personer och hädelser, om politik och reflektera över vad det har spelat för roll för historien och nuet 

jämföra och se samband mellan människors levnadsvillkor och utvecklingslinjer i samhällsstrukturer och ur det har påverkat dagens samhälle 

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta med olika uppgifter som handlar om människans tidiga civilisationer och högkulturer. Du gör uppgifter enskilt eller i par, där du bland annat tränar på att bearbeta lärobokens texter med hjälp av olika strategier för t.ex. läsförståelse. Arbetsområdet avslutas med ett prov.

 

Innehåll

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, 

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Vad historiska källor från någon högkultur kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Matriser

Jä ht 18 åk 7 Hi Antikens kulturer TP

--->
--->
--->
Visa kunskaper och begrepp
Du kan visa kunskap om: - historiska förhållanden - skeenden - gestalter Använda begrepp
grundläggande
goda
mycket goda
Samband
Du resonera om orsaker och konsekvenser gällande -samhällsförändringar -människors levnadsvillkor och handlingar
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Jämföra
Du gör jämförelser mellan olika tidsperioder gällande - kulturmöten - politik - levnadsvillkor
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: