Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lillgruppen HT 2018 och VT 2019

Skapad 2018-10-25 12:42 i Hedhamre förskola Bollnäs
Förskola
Här beskrivs arbetet med de yngsta barnen på Månen. De är födda 2015. De behöver träna på svenska språket och att röra på sig, så vi kommer att arbeta med det i olika perioder under läsåret med början i oktober 2018.

Innehåll

Nuläge

Vi har fått ganska många små barn till Månen som inte kan så mycket svenska och som behöver träna sin kropp motoriskt. Barnen tycker det mesta de får göra är roligt och spännande. De har lite svårt för att vänta på sin tur och det kommer vi automatiskt att träna på under aktiviteterna vi gör. 

Mål

Målet är att träna barnen på svenska på ett roligt och lekfullt sätt och genom olika rörelseövningar träna motoriken.

Syfte

Om barnen tidigt får lära sig svenska så blir det lättare för dem att lära sig andra saker och att förstå och göra sig förstådd. Det blir lättare för dem att kommunicera och det blir mindre missförstånd och konflikter.

Då vi sett att en del av de minsta på avdelningen tycker det är jobbigt att ta sig fram på egna ben och behöver träna motoriken (kroppens rörelseapparat) så känns det aktuellt med lite motorikträning. Enligt forskning så har barn med väl utvecklad motorik, lättare med inlärning och att sitta still när de börjar i skolan.

Genomförande

Genom sagolådor kommer vi att träna på svenska. Vi börjar med ”Sagan om det lilla loket” och så får vi se hur långt vi kommer, om vi hinner med nån annan sagolåda efter den. Vi börjar mycket enkelt och tittar på det konkreta material som finns i sagolådan. Barnen får lära sig vad de olika sakerna heter och vad dess färg heter. De får turas om med att i tur och ordning ställa upp och ta lägga tillbaka sakerna i lådan. Vi fortsätter i de olika stegen efter ”sagan i flerstegsmodell”. Så småningom kommer barnen att veta vad allt heter så vi kan läsa sagan och de kommer att förstå tack vare det konkreta materialet vi startade med.

När vi har motorisk träning kommer vi att göra på olika sätt. T.ex. gymnastik, hinderbana, promenad, ta sig upp i en snöhög mm. Barn har en medfödd vilja att röra på kroppen, vi ska bara uppmuntra dem att våga.

Dokumentation under lärprocessen

Ansvarig pedagog dokumenterar i Unikum under processens gång. Pedagogen knäpper bilder på de olika aktiviteterna och skriver även anteckningar.

Ansvar

Ansvarig pedagog.

 

Uppföljning

Lillgruppen kommer att träffas en gång i veckan under läsåret

En delutvärdering görs vid årsskiftet 2018-2019.

 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: