Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gul Projektbeskrivning Veberöds fsk 2018-2019

Skapad 2018-10-25 13:10 i Lammets förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: Innovation genom drama och fantasi Datum: höstterminen 2018 och framåt Gruppnamn: Gul

Innehåll

Bakgrund

 Vi är en barngrupp med 15 barn i åldern 4-5 år.

Två pedagoger.

Vi har tillgång till 8 miljöer som är ständigt under förändring.

Egen Ateljé,skapande miljö,spelmiljö,rörelse miljö mm.

Barnen visar ett intresse för rörelser, drama och fantasi i olika former såsom tex sång, instrument, dans, ramsor, skapande och sånglekar samt uteverksamhet.

 

Vad?

Innovation (skapa nytt) genom drama och fantasi.

Varför?

Vi använder drama och fantasi som ett pedagogiskt redskap för att skapa reflektioner samt vidga barnens förståelse för olika perspektiv.

”Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer.”(Lpfö 18, s11)

L.Lindström skriver, i en artikel 2012, att med hjälp av estetiska aktiviteter får man igång tankeverksamheten på ett djupare plan och barnen kan utveckla sina tankemönster, vara innovativa och komma på nya idéer.

Viktigt på riktigt är motivationen.

 

Hur?

Projektet kommer att innehålla olika former av dramatiseringar initierade och inspirerade av både barn och vuxna.

Vi vill använda oss av drama, handdockor, musik, vistas i olika miljöer, förskolehund, programmering och animering, olika kretslopp och barnråd där fokus kommer att läggas på barnens reflekterande.

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

Kan man med hjälp av drama och fantasi öka barnens innovativa förmåga och förståelse inför sitt eget lärande.

På vilket sätt reflekterar barnen över sitt lärande i vårt projekt?

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: