👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO start del 2

Skapad 2018-10-25 13:57 i Falkenbergs gymnasieskola Falkenberg
Återvinning och vatten. Blandningar och lösningar. Solsystemet och årstider. Artkännedom och livscykler.
Grundskola F – 9 Biologi NO (år 1-3)
Återvinning och samhällets användning av vatten. Blandningar och lösningar. Solsystemet och årstider. Artkännedom och livscykler.

Innehåll

 Du ska som elev få möjlighet att;

- utveckla intresset för NO

- öka förståelsen för världen vi lever i och sambanden som bygger vårt universum.

- förstå och använda ämnesspecifika begrepp på svenska

- utveckla förmågan att samtala på svenska om ämnet

- utveckla förmågan att förstå och skapa texter inom ämnet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

NO Bi
NO start del 2

Rubrik 1

Återvinning och Vatten, Blandningar och lösningar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du deltar i samtal om återvinning och hur vi använder vatten i samhället. Du tränar på de nya orden och texterna från Start NO.
Du kan med stöd delta i framtagningen av frågor utifrån texternas innehåll samt kan med stöd skriva kortfattade svar på dessa.
Du deltar i framtagningen av frågor utifrån texternas innehåll samt kan självständigt skriva kortfattade svar på dessa.
Ny aspekt
Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
Du deltar i samtal om lösningar och blandningar . Du tränar på de nya orden och texterna från Start NO.
Du kan med stöd beskriva blandningar och lösningar och ge exempel på hur man kan dela upp dem. Muntligt eller skriftligt.
Du kan beskriva blandningar och lösningar och ge exempel på hur man kan dela upp dem. Muntligt eller skriftligt.

Ny rubrik

Solsystemet och årstider. Artkännedom. Livscykler.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du deltar i samtalen och tränar på orden och texterna om solsystemet.
Du ser sambanden mellan årstider och jordens lutning. Ser sambanden mellan Månens faser och dess kretsande runt Jorden. Visar genom text eller muntlig redovisning detta.
Du kan namn och placering på planeterna i solsystemet. Du kan berätta något om dem. Visar genom text eller muntlig redovisning detta.
Ny aspekt
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Ny aspekt
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Ny aspekt
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Ny rubrik

Arbetssätt
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Ny aspekt
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Ny aspekt
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Ny aspekt
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.