Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat, väder och hållbar utveckling

Skapad 2018-10-25 14:06 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Grundskola 5 Geografi
Vad är skillnaden på väder och klimat? Vad händer när det åskar? Vad betyder Golfströmmen för oss? Förändras klimatet?

Innehåll

Detta ska vi lära oss:

 • Skillnaden mellan klimat och väder
 • Hur fördelningen av vattenresurser ser ut i världen och vad det beror på
 • Vad Golfströmmen är och vilken nytta vi i norden har av den
 • Hur olika sorters regn uppstår

Detta ska vi göra:

 • Läsa om och diskutera väder och klimat samt vattenresurser i olika delar i världen. 
 • Väderundersökning
 • Se filmer 
 • Göra uppgifter
 • Ha frågesport

Du kommer att testas på dina kunskaper genom: 

 • Diskussioner i helklass och små grupper
 • Frågesport
 • Arbetsuppgifter
 • Prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: