Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering slöjd åk4 Kristdala

Skapad 2018-10-25 14:24 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 4 Slöjd
I årskurs fyra lär du dig fler metoder att använda när du arbetar i trä men får också prova på att på enkla sätt bearbeta metall. Du fördjupar dina kunskaper i symaskinssömnad när du arbetar med lappteknik. Matkassar av återbrukad textil eller plast blir utgångspunkten när vi reflekterar över olika materials påverkan på miljön. Du arbetar med form, färg och funktion ur ett antal olika perspektiv och får möjlighet till fritt skapande när du bygger koja i miniformat. Tillsammans bevakar vi aktuella händelser med anknytning till slöjdämnet som kan leda till intressanta diskussioner.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet.
Eleven ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik.

Arbetssätt och undervisning

Planeringen av arbetsområden i slöjd sker i samarbete med bl.a. klassläraren för att ämnesövergripande kunna förtydliga och förstärka olika moment i undervisningen.

Exempel på vad undervisningen kommer att innehålla:

- Arbete med olika verktyg och hur de används på ett säkert sätt

- Tekniker för bearbetning av töjbara tyger

- Arbeta i ett flertal olika material

- Garnteknik stickning

- Minikojbygge där du experimenterar med olika material och metoder.

- Arbete med färg och form och hur det påverkar ett föremåls uttryck

- Miljöaspekter med anknytning till aktuella arbetsområden

- Olika former av muntliga och skriftliga redovisningar av ditt arbete

Visa vad du lärt dig

Eleven visar sina kunskaper genom att:

- Presentera idéer och försöka utveckla dessa

- Välja metoder, material och arbetssätt och kunna motivera dessa

- Tillverka föremål från idé till färdig produkt

- Använda verktyg, maskiner och material på ett säkert och ansvarsfullt sätt

- Vara aktiv i samtal och diskussioner om färg, form, material, kvalité och miljö

- Muntligt eller skriftligt utvärdera slöjdprocessen och det färdiga arbetet

Tidsram

Arbetet pågår under hela läsåret.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande och efter avslutat arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: