Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO: Kropp & Hälsa

Skapad 2018-10-25 14:44 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion & sociala relationer för att må bra.

Innehåll

Innehåll:

Samband mellan livsstil och hälsa.

Vad mår kroppen bra/tar skada av? Vardagsperspektiv till globalt perspektiv: tillgång till rent vatten, mediciner och mat.

 

Upplevelser med olika sinnen.  

 

De kroppsdelar som eleverna kan se/känna på.

Inre organ: skelett, muskler, hjärtat, lungor, hjärna.

 

Kroppsdelarnas funktion -

Funktionsnedsättning, hur påverkar det en människas vardag? Vilka anpassningar behövs?

 

Bedömning:

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Höstterminen v. 48-5

Begreppslista:

Hälsa

Sinnen

Organ

Hygien

Motion

Näringsämnen: protein, kolhydrat, fett

Sociala relationer

Mående

Funktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3

Matriser

NO
(Ny 18) NO år 1-3

Når ännu inte aktuellt kunskapskrav
Når aktuellt kunskapskrav
Biologi
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Biologi
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och gör enkla observationer.
Biologi
Eleven kan namnge några djur och växter samt sortera dem efter olika egenskaper.
Biologi
Eleven kan ge exempel på enkla näringskedjor.
Biologi
Eleven kan ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Biologi
Eleven kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
Biologi
Eleven diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Fysik
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt och jämföra med lek och rörelse.
Fysik
Eleven kan berätta om ljus och ljud.
Fysik
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
Fysik
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Fysik
Eleven kan visa och beskriva hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.
Kemi
Eleven kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av.
Kemi
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper.
Kemi
Eleven kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder, t.ex. avdunstning och filtrering.
Undersökning
Eleven kan utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar och fältstudier.
Dokumention
Eleven kan dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer, t.ex. bilder, texter och tabeller.
Jämförelse
Eleven kan göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: