Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-tema Kretsar kring el

Skapad 2018-10-25 14:46 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Hur får man en lampa att lysa och hur fungerar en ficklampa? Varför är det alltid två hål i ett vägguttag?

Innehåll


Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas ihop för att fungera.

 

Du kommer att få fundera över vad det innebär att leva utan elektricitet och på vilket sätt elektriciteten har förändrat vårt sätt att leva.

Vi kommer att diskutera hur det gick till när elektriciteten och glödlampan uppfanns och faran med elektricitet.

Du ska

 • göra enkla elektriska kopplingar
 • rita enkla kopplingsscheman
 • ta reda på olika orsaker till att en elektrisk krets inte är sluten
 • tillverka en enkel strömbrytare
 • genomföra undersökningar utifrån givna planeringar 
 • dokumentera dina undersökningar och resultat
 • jämföra olika lamptyper samt olika materials förmåga att leda elektrisk ström.
 • diskutera elanvändningen i världen och hur olika energikällor påverkar miljön.
 • läsa om hur elektricitet används i hemmet, samhället och naturen och diskutera hur tekniska uppfinningar och vetenskapliga upptäckter betytt för människors levnadsvillkor.

Du kommer bli bedömd utifrån din förmåga att:

 • genomföra och dokumentera undersökningar
 • använda arbetsmaterialet på ett säkert och ändamålsenligt sätt
 • delta aktivt i diskussioner och samtal
 • använda fysikaliska begrepp i samtal och dokumentationer
Hur du får visa vad du kan:

Genom att vara aktiv i arbetet i klassrummet, både i det gemensamma och i par, vid så väl diskussioner, undersökningar och dokumenterande. Och genom att ta ansvar för ditt eget och vårt gemensamma arbetsmaterial.

 

Ord och begrepp:
fossila och förnybara energikällor, strömbrytare, förutsägelse, sluten och öppen krets, kopplingsschema, parallell och seriekoppling, ledare, isolator, pluspol, minuspol, volt, spänning, elektrisk ström, värmeförlust, 

Matriser

Fy Tk
Kretsar kring el

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra
 • Fy  A 6
Jag kan med stöd av min lärare genomföra uppdragen.
Jag genomför uppdragen och kan formulera någon fråga.
Jag genomför uppdragen och kan formulera egna frågor.
Använda utrustning
 • Fy  A 6
Jag kan med stöd av min lärare använda utrustningen på ett säkert sätt och som passar uppdraget.
Jag använder utrustningen på ett säkert sätt som det är tänkt och anpassar ganska bra till uppdragen.
Jag använder utrustningen på ett säkert sätt som det är tänkt och anpassar till uppdragen.
Samtala och diskutera
 • Fy  E 6
Jag kan med stöd av min lärare samtala och diskutera om t ex energikällor och elektricitet. Jag säger vad jag tycker.
Jag deltar i samtal och diskussioner om t ex energikällor och elektricitet. Jag säger vad jag tycker, ställer ibland egna frågor och bidrar till viss del att samtalet och diskussionerna går framåt.
Jag deltar aktivt i samtal och diskussioner om t ex energikällor och elektricitet genom att säga vad jag tycker, ställa egna frågor, komma med egna åsikter samt bemöta vad andra säger och tycker. Jag bidrar till att samtalet och diskussionerna går framåt.
Jämföra resultat
 • Fy  E 6
Jag kan med stöd av min lärare jämföra mina och andras resultat och kan då se likheter och skillnader.
Jag kan jämföra mina och andras resultat och ser då likheter och skillnader. Jag har några tankar om vad detta kan bero på.
Jag kan jämföra mina och andras resultat och kan resonera om vad likheterna och skillnaderna kan bero på. Jag har förslag på hur undersökningen kan bli bättre.
Dokumentera
 • Fy  A 6
Jag kan med stöd göra enkla dokumentationer av mina undersökningar i text eller/och bild.
Jag kan på egen hand göra dokumentationer som är tydliga och lätta för andra att förstå.
Jag kan på egen hand göra dokumentationer och kan t.ex. beskriva en undersökning med text och bild så någon annan kan göra om den.
Ord och begrepp
 • Fy  A 6
 • Tk
Jag kan med uppmaning av min lärare använda och förklara vissa av orden och begreppen i ordlistan.
Jag använder vissa ord och begrepp från ordlistan när jag t ex förklarar resultaten.
Jag använder många ord och begrepp från ordlistan när jag samtalar, diskuterar och förklarar mina resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: