Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning - min framtid och min prao ht 2018

Skapad 2018-10-25 15:09 i Nannaskolan Uppsala
Eleverna förbereder en muntlig redovisning där de berättar om sin PRAO och om sina framtidsdrömmar.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
I detta muntliga arbetsområde ska du berätta om dina framtidsdrömmar och din prao.

Innehåll

Syfte

Du ska få träna på att prata om ämnen som har med framtiden att göra samt prata om vad du har gjort under din prao.

Innehåll

Du kommer att få berätta om din prao och om dina framtidsdrömmar. Målet är att du ska kunna:

 • verb som är användbara i sammanhanget, t ex arbeta, städa, diska, gifta sig, studera, resa, bo
 • ord för yrken
 • ord för olika civilstånd, t ex gift, skild, singel
 • fritidsaktiviteter
 • ord för olika boendeformer, t ex villa, slott
 • ord och uttryck för att kunna kommunicera och kommentera det någon annan säger, t ex vad roligt, jag med, jaså
 • berätta om framtidsdrömmar
 • uttrycka dig i futurum
 • uttrycka dig i perfekt

Vi kommer att se filmer, lyssna på musik och läsa olika texter för att utöka ordförråd och ordförståelse.

Bedömning

Du lämnar in en film där du pratar till dig själv om tio år. 

Du samtalar i grupp om vad du har gjort på din prao.

 

Uppgifter

 • Film till dig själv

 • Samtal kring prao

Matriser

M2
Matris för framtidsfilm

Syfte

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
 • M2  4-9   Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Använda innehållet i talat språk och texter i egen produktion
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i muntliga och skriftliga framställningar
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

M2
Matris för samtal

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Använda innehållet i talat språk och texter i egen produktion
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Bearbeta egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig i muntlig interaktion
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier i interaktionen
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: