Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Entreprenörskap

Skapad 2018-10-25 16:08 i Sth hotell och restaurangskola Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasiesärskola Entreprenörskap
I den här kursen ska vi lära oss om Entreprenörskap. Vi ska även starta ett UF- företag. UF-företagande är en del av denna utbildning. Där du under ett år får driva eget företag, med riktiga varor och tjänster. Du väljer själva den affärsidé du vill jobba med, undersöker marknaden och skaffar startkapital. Till din hjälp har du utbildningsmaterial,mig, minst en rådgivare från näringslivet och medarbetare från Ung Företagsamhet. Syftet är att du ska få lära dig allt om företagande, från idé till driften av företaget och slutligen avveckling. Varmt välkomna ! // Davve

Innehåll

Planering Entreprenörskap

1. Vi startar alla lektioner med en kort lärargenomgång 

2. På tavlan har ni tiderna vi ska hålla under lektionen 

3. Uppgifterna finns att få i text, bild, video 

Under Uf-året ska vi lära oss att: 

Samarbete
UF-året går ut på att driva företaget i grupp och då gärna med nya personer som de inte redan känner. Många olika viljor ska tillsammans nå ett gemensamt resultat. 

Ansvar
Varje företagsmedlem har sin spetskunskap, någon blir vd, en annan ekonomichef medan en tredje ansvarar för produktionen. Det gäller att utföra sitt uppdrag annars faller hela kedjan.

Kreativitet
Det är inte helt enkelt att driva UF-företag men garanterat utvecklande. Det gäller för er att hela tiden tänka kreativt - från idé till försäljning. 

Företagande
Du får kunskap och förståelse för företagandets villkor efter UF-året. Forskning visar att många av före detta UF-företagare startar eget senare i livet och har generellt lägre arbetslöshet än andra.


·         v. 34.

Lärare genomgång: Introduktion, Betygskriterier,  Vad är Entreprenörskap? 17 st entreprenörer säger sitt. Är du en? Artiklar och diskutera. Uf- företagande - planering 
Centralt innehåll : Entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle.
Syfte: Förståelse av entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle.

 
·         v. 35

Lärare genomgång: Skräpet Byggde företaget s. 6. Samt FAIERENTERPRISE.NET vad händer i Nepal. UF
Centralt innehåll: Entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle.
Syfte: Förståelse av entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle.

 
·         v. 36

Lärare genomgång: Antijantelagen s.7, läxa, koppla till vardagen. UF
Centralt innehåll: Etik och sekretess i samband med digital kommunikation.
Syfte: Förståelse av entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle.
 

·         v. 37

Lärare genomgång: Kreativitet- släpp loss dina tankar, övning spela spelet Idéfabriken s.14, idéverkstaden s.16, Pos-it-orama s.17. UF 
Centralt innehåll: Idéutveckling. Från idé till praktiskt genomförande.
Syfte: Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet.

 
·     v. 38 APL år 3 

Lärare genomgång: Problemstafetten, gruppövning. Cirklarna. UF 
Centralt innehåll:Idéutveckling. Från idé till praktiskt genomförande.
Syfte: Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet.


·    V.39 

Lärare genomgång: Tänk utanför lådan, uppgift kreativ promenad.
Centralt innehåll:Idéutveckling. Från idé till praktiskt genomförande. UF
Syfte Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet.

 
·     V.40

Lärare genomgång: Att presentera sina Idéer. Vad ska du säga, vem lyssnar? Uppgift presentations teknik anpassad till syfte, mottagare och situation. UF- registrering 
Centralt innehåll: Presentationsteknik och presentation av en idé.
SyfteFärdigheter i problemlösning och genomförande av projekt.


·     v.41 Apl år 4

Lärare genomgång: Så engagerar du dina Åhörare, Presentationsdag. UF 
Centralt innehåll: Presentationsteknik och presentation av en idé.
Syfte: Färdigheter i problemlösning och genomförande av projekt

 
·    v. 42 

Lärare genomgång: Idén som förändrade Lenas LIV! Att samarbeta med andra. Gruppens välmående. UF 
Centralt innehåll: Kommunikation och samarbete i samband med problemlösning och projekt.
Syfte:  Färdigheter i problemlösning och genomförande av projekt.


·         V. 43

Lärare genomgång: Möten och diskussioner, vem är du i Projektet?
s. 28-30. UF 
Centralt innehåll: Dokumentation, beräkningar samt uppföljning i samband med problemlösning och projekt.
Syfte: Färdigheter i problemlösning och genomförande av projekt..

 

v. 44 Lov


·     v.45 Utvecklingssamtal

 
·      v. 46

Lärare genomgångEtt Kaotiskt möte, SWOT analys. UF 
Centralt innehåll : Kommunikation och samarbete i samband med problemlösning och projekt
Syfte:  Färdigheter i problemlösning och genomförande av projekt..

 
·    v. 47

 Lärare genomgång:  Konfliktlösarmodellen, Clowner utan gränser. UF 
Centralt innehåll : Kommunikation och samarbete i samband med problemlösning och projekt
Syfte:  Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet


·    v. 48

Lärare genomgång: Undersök ett projekt och planera ett Litet projekt. UF 
Centralt innehåll : Metoder för problemlösning och genomförande av projekt.
Syfte: Kommunikation och samarbete i samband med problemlösning och projekt.


·    v. 49

Lärare genomgång:  Projektplan, företagsformer, Uf- företagande - ämnesövergripande. UF 
Centralt innehåll: Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel bestämmelser om upphovsrätt.
Syfte:  Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet


·    v. 50

Lärare genomgång:  Presentera ett projekt  Uf företagande - ämnesövergripande. UF  
Centralt innehåll: Kommunikation och samarbete i samband med problemlösning och projekt.
Syfte: Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet

 
v.51

Julavslutning

 
·    v. 2

Lärare genomgång:  UF- driva, dokumentera 
Centralt innehåll: Dokumentation, beräkningar samt uppföljning i samband med problemlösning och projekt.
Syfte: Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet
 

·    v. 3

Lärare genomgång:  Uf- driva, marknadsföring 
Centralt innehåll:  Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel bestämmelser om upphovsrätt.              
Syfte:  Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet

 
·    v. 4

Lärare genomgång:  Uf- driva , lagar 
Centralt innehåll:  Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel bestämmelser om upphovsrätt.
Syfte:  Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet


·    v. 5

Lärare genomgång: Marknadsföring, canva - hur, varför, för vem. Feedbacksamtal                                  Centralt innehåll:Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel bestämmelser om upphovsrätt.          Syfte: Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet

  
·    v. 6

Lärare genomgång: Marknadsföring ämnesövergripande
Centralt innehåll: Kommunikation och samarbete i samband med problemlösning och projekt                                 Syfte: Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet


·    v. 7

Lärare genomgångMarknadsföring ämnesövergripande skola 1
Centralt innehåll:  Kommunikation och samarbete i samband med problemlösning och projekt                 Syfte: Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet
 

·    v. 8

Lärare genomgångMarknadsföring ämnesövergripande skola 2 
Centralt innehåll:  Kommunikation och samarbete i samband med problemlösning och projekt                                Syfte: Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet

 
·    v.9  Lov 

 
v. 10 

Lärare genomgångMarknadsföring ämnesövergripande skola 3 
Centralt innehåll:  Kommunikation och samarbete i samband med problemlösning och projekt                                Syfte:  Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet


·         v. 11

Lärare genomgång:  Uf film Starta  ämnesövergripande Café projekt 
Centralt innehåll: Dokumentation, beräkningar samt uppföljning i samband med problemlösning och projekt.
Syfte: Färdigheter i problemlösning och genomförande av projekt..


·         v. 12

Lärare genomgång:Uf film Starta   ämnesövergripande Café projekt 
Centralt innehåll: Dokumentation, beräkningar samt uppföljning i samband med problemlösning och projekt.
Syfte: Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet.

 
·         v. 13

Lärare genomgång: UF- driva  ämnesövergripande Café projekt genomföra  
Centralt innehåll: Dokumentation, beräkningar samt uppföljning i samband med problemlösning och projekt.
Syfte:  Färdigheter i problemlösning och genomförande av projekt.


·      v. V.14

Lärare genomgång:  UF-driva Utveckling café projekt utvärdering 
Centralt innehåll: Dokumentation, beräkningar samt uppföljning i samband med problemlösning och projekt.
Syfte: Färdigheter i problemlösning och genomförande av projekt.

 
·         v. 15

Lärare genomgång:  Uf - avveckla 
Centralt innehåll: Dokumentation, beräkningar samt uppföljning i samband med problemlösning och projekt.
Syfte: Färdigheter i problemlösning och genomförande av projekt.

 
·         v. 16

Lärare genomgång: Uf- avveckla 
Centralt innehåll: Dokumentation, beräkningar samt uppföljning i samband med problemlösning och projekt.
Syfte: Färdigheter i problemlösning och genomförande av projekt.

 
·         v. 17

Lärare genomgång: Uf- avveckla 
Centralt innehåll: Dokumentation, beräkningar samt uppföljning i samband med problemlösning och projekt.        Syfte: Färdigheter i problemlösning och genomförande av projekt.

 
·      v. 18

Lärare genomgång: Restdagar 
Centralt innehåll: Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet.              Syfte: Färdigheter i problemlösning och genomförande av projekt.


·    v. 19

Lärare genomgång: utvärderingar
Centralt innehåll: Förmåga att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet.             Syfte: Färdigheter i problemlösning och genomförande av projekt.


·    v. 20

Lärare genomgång: Feedbacksamtal
Centralt innehåll: Etik och sekretess i samband med digital kommunikation.
Syfte:Färdigheter i problemlösning och genomförande av projekt. 

·         v. 21

Lärare genomgång: sociala medier mobbing, utsatthet! 
Centralt innehåll: Etik och sekretess i samband med digital kommunikation.
Syfte:Färdigheter i problemlösning och genomförande av projekt.

 

·         v. 22

Lärare genomgång: Utvärdering på läraren och kursen 
Lägesrapport,  kursen avslutar sin första del.   

 

 


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle.
  Enr  -
 • Idéutveckling. Från idé till praktiskt genomförande.
  Enr  -
 • Kommunikation och samarbete i samband med problemlösning och projekt.
  Enr  -
 • Metoder för problemlösning och genomförande av projekt.
  Enr  -
 • Presentationsteknik och presentation av en idé.
  Enr  -
 • Dokumentation, beräkningar samt uppföljning i samband med problemlösning och projekt.
  Enr  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel bestämmelser om upphovsrätt.
  Enr  -

Matriser

Enr
Entreprenörskap

E
C
A
Samtala
 • Enr  C
Eleven medverkar i att samtala om entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle. Eleven medverkar i att välja handlingsalternativ för att lösa problem och genomföra projekt. Eleven medverkar dessutom i att identifiera möjligheter och omsätta idéer i praktisk verksamhet.
Eleven samtalar på ett enkelt sätt om entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle. Eleven väljer handlingsalternativ för att lösa problem och genomföra projekt som efter viss bearbetning leder framåt. Eleven identifierar dessutom med viss säkerhet möjligheter och omsätter med tillfredsställande resultat idéer i praktisk verksamhet.
Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om entreprenörskapets betydelse för individ, verksamhet och samhälle. Eleven väljer handlingsalternativ för att lösa problem och genomföra projekt som leder framåt. Eleven identifierar dessutom med säkerhet möjligheter och omsätter med gott resultat idéer i praktisk verksamhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: