Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN-tema

Skapad 2018-10-25 19:33 i Nödingeskolan Ale
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Bild Musik
Under vecka 43 har vi en temavecka med fokus på FN. Vi pratar om mänskliga rättigheter, utifrån barnens perspektiv och även om Barnkonventionen.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska känna till vad FN och barnkonventionen är. De ska också veta varför vi firar FN-dagen.

Vi ska under veckan öka Vi-känslan på skolan och genomföra gemensamma lekar och övningar.

 

Innehåll

När arbetet är avsluta ska eleven ha utvecklat kunskaper kring följande punkter i läroplanen.

Arbetssätt och arbetsformer

Under vecka 43 kommer du att

 • se en powerpoint
 • titta på film
 • måla bilder
 • sjunga sånger
 • ha gruppövningar och samtal

Vad ska du kunna?

Du ska :

 • känna till vad FN är
 • känna till varför vi firar FN-dagen
 • känna till vad barnkonventionen och barnens rättigheter är
 • delta aktivt i olika samtal och övningar

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: