Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrkesreportage

Skapad 2018-10-25 22:15 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Besök på Kungälvsmässan för alla nior! På Kungälvsmässan berättar ett stort antal företag som har verksamhet i Kungälvsregionen om sin verksamhet. Alla ni elever i så 9 får besöka mässan och syftet är att ni ska få kunskap om olika yrken/företag/branscher. Efter besöket får ni redovisa ert besök i form av ett yrkesreportage. Mer info nedan.

Innehåll

För att få veta mer om yrket ska ni under lektionen innan besöket skriva ner ett antal frågor som bidrar till att fördjupa kunskapen just detta yrke.

Frågorna och svaren är basen i det yrkesreportage som skall skrivas efter Kungälvsmässan. 

Exempel på frågor du kan ställa på mässan. Anteckna svaren.
• Vad vet du som elev själv om detta yrke/företag/bransch – innan besöket på Kungälvsmässan?
• Vilka arbetsuppgifter har man i detta yrke? 
• Hur ser framtidsutsikterna ser ut för detta yrke? Verkar det vara lätt, medel eller svårt att få jobb? 
• Hur tror du att yrket/branschen kommer att förändras? 
• Vilka personliga egenskaper kan vara bra att ha i detta yrke?
• Vilka kompetenser tror du det är viktigt att man har för att kunna arbeta med det yrket som du studerat? 
• Ta reda på vilka utbildningsvägar, med särskilt fokus på gymnasieutbildningar, som de olika yrkena/branscherna 
rekommenderar för att en ungdom skall bli anställningsbar hos dem.
• Finns det några riskfaktorer med detta yrke (både psykiskt och fysiskt)? 
• Vad tycker du verkar vara det roligaste med yrket?
• Är det främst manliga eller kvinnliga som arbetar inom detta yrke? Varför tror du att det ser ut på det viset?

Nu är det dags att börja skriva ditt reportage med hjälp av de svar du fick på dina frågor under besöket.
Lycka till!

Uppgifter

 • Yrkesreportage

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Yrkesreportage

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
anpassar sitt skrivande till texttyp
har med några av de delar som ska vara med i ett reportage i huvudsak
har med de flesta av de delar som ska vara med i ett reportage relativt väl
har med i stort sett alla de delar som ska vara med i ett reportage väl
skriver berättande texter med gestaltande beskrivningar och berättargrepp som är
beskriver personer, miljöer och sinnesintryck på ett enkelt sätt enkla
beskriver personer, miljöer och sinnesintryck på ett levande sätt utvecklade
beskriver personer, miljöer och sinnesintryck på ett levande, personligt och träffande sätt välutvecklade
anpassar sitt skrivande till språkliga normer och strukturer
skriver svenska med ok meningsbyggnad i huvudsak
skriver svenska med i stort sett korrekt meningsbyggnad styckeindelar min text har med ingress, brödtext och avslutning relativt väl
skriver svenska med korrekt meningsbyggnad styckeindelar min text på korrekt sätt har med en intresseväckande ingress och sammanfattande avslutning med knorr väl
skriver olika slags texter med
skriver svenska som är begriplig på en enkel nivå skriver mest enkla sambandsord (typ och, men, som mm) har ett grundläggande ordförråd viss språklig variation
varierar mitt skrivande med både korta och långa meningar skriver några olika sambandsord (typ eftersom, trots att, för det första, så småningom, slutligen mm) upprepar sällan uttryck o hittar ofta de rätta orden och uttrycken relativt god språklig variation
varierar mitt skrivande på ett snyggt sätt med både korta och långa meningar skriver flera olika och välfunna sambandsord (typ eftersom, trots att, för det första, så småningom, slutligen mm) upprepar mycket sällan uttryck o hittar nästan alltid de rätta orden och uttrycken god språklig variation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: