Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utforska och uppleva med alla sinnen

Skapad 2018-10-26 05:35 i Almunge förskola Uppsala kommunala förskolor
Projektarbete om våra sinnen inom ramen av vårt fokusområde "Hållbarhet"
Förskola
Inom ramen för vårt övergripande tema "Om värden och omvärlden - i ett hållbarhetsperspektiv" vill vi att barnen ska få upptäcka sin värld med hela kroppen. De ska få möjlighet att uttrycka och kommunicera det de upplever på många olika sätt för att ta de första stegen till att bli en del av vårt demokratiska samhälle.

Innehåll

Bakgrund

Vi utgick från vårt fokus och vårt målområde "Om värden och omvärlden - i ett hållbarhetsperspektiv" när vi inventerade vad barnen är mest intresserade av i våra inne och utemiljöer. Vi såg att de undersökte allt intensivt med alla sinnen. De kände, smakade, tittade noggrant, luktade och lyssnade. Vi vill i vårt projektval fortsätta att göra barnen medvetna om vilka sinnen de använder i våra olika aktiviteter och hur de interagerar med varandra. - Hur kommunicerar barnen med kroppen? - Vad stannar de upp vid? - Vad lockar till utforskande och nyfikenhet?

 

Syfte

Syfte med vårt projekt  är att ge barnen fler möjligheter att utforska det de är nyfikna på genom alla sina sinnen här och nu. Vi vill stanna upp med barnen i det de intresserar sig för. Barnen kommunikation och interaktion vill vi medvetandegöra - hur kommunicerar barnen med sina sinnen? Vi utgår från vår närmiljö, våra lärmiljöer, estetiska uttryck och fokuserar på trygghet, samspel och social hållbarhet.

 

Mål

Genom att sammanbinda de estetiska uttrycken samt kommunikation/interaktion kunna ge barnen möjlighet att utvecklas och uppleva genom sina sinnen, prova på nya former att uttrycka sig på och medvetandegöra kommunikation och interaktion barnen emellan.

 

Lpfö '98 /16: Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.

 

Hur?

Projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Vi utgår från barnens intressen, erfarenheter och nyfikenhet med vårt projekt i fokus.

 • Vi utvecklar våra lärmiljöer så att de ger möjlighet till taktila upplevelser och utmanar olika sinnen. 
 • Vi tar in material från skogen och undersöker det med olika sinnen.
 • Vi erbjuder olika sätt att skapa, utforska ljud och ljus, musik, att röra sig.
 • Vi sätter ord på det vi upplever och känner.
 • Vi medvetandegör hur vi interagerar och kommunicerar med varandra.

 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: