Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2018-10-26 08:19 i Akalla Grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Detta är ett större temaarbete om Barnkonventionen
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Denna lektionsplanering berör ämnena svenska och SO (samhällskunskap). Eleverna lär sig om Barnkonventionens syfte och innebörd.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

I detta arbete kommer vi att arbeta med Barnkonventionen, drama, IKT och skrivandet av texter.

Syftet med arbetet är att eleverna ska förstå vad FN står för och vad Barnkonventionen innebär.

Syftet är även att eleverna använder sig av drama som uttrycksform i SV samt skriver texter i grupp.

Tidsplan

Lektionsplaneringen äger rum från v.42-45

Hur ska vi arbeta?

 

I arbetet jobbar vi med ett arbetshäfte om Barnkonventionen (se bilaga). I den finns en faktatext om Barnkonventionen, en fyrfältare med frågor och en sida där de själva ska skriva en faktatext om barn och deras rättigheter.

På sista sidan finns en bild av en världskartan. Till denna sida ska man visa PP om världens barn. Där finns bilder på barn från hela världen. Varje elev i klassen ska bli tilldelad ett land och en mall på en kropp. Eleven ska nu rita ett barn från det land hen blivit tilldelad. Detta ska vi klistra upp runt en bild på jorden. Barnen från alla länder ska hålla i hand.

Vi tittar även på fyra avsnitt av UR Skola programserien "Med all rätt". https://urskola.se/Produkter/190413-Med-all-ratt-Ellen

Vi ser avsnittet om Aysa, Erik, Elin och Kajsa. Efter varje avsnitt ställer jag frågor till eleverna.

Slutligen blir eleverna indelade i grupper. Varje grupp får en artikel ur barnkonventionen. Denna ska de tolka och försöka dramatisera framför klassen. Efter det ska de skriva en text om sin artikel tillsammans i gruppen. De ska förklara artikelns innebörd och skriva varför de tycker den är viktigt.

 

Viktiga nyckelord för arbetet: Barnkonventionen, rättigheter, faktatext,

Vad ska du lära dig och hur ska dina kunskaper bedömas?

Jag bedömer eleverna utifrån deras arbetsblad. Där framkommer hur de kan bygga upp en faktatext utifrån en fyrfältare. Där framkommer hur de kan forma egna meningar och om de kan dela in sin text i korrekt styckeindelning.

Jag bedömer eleverna resonemangsförmåga under de lektioner vi tittar på "Med all rätt". Jag ställer frågor och ber eleverna svara och utveckla hur de tänker.

I dramauppgiften bedömer jag hur eleverna kan uttrycka sig muntligt men även hur de interagerar med andra.

Utvärdering

Jag rättar allas arbetshäften vilket ger en summativ bedömning. Efter allas dramapresentationer får de muntlig formativ återkoppling. Efter att de har skrivit texter om artiklar i grupp får de muntlig formativ återkoppling.

Uppgifter

  • En uppgift kopplad till arbetsområdet

  • Ej namngiven

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: