Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkets byggstenar

Skapad 2018-10-26 08:23 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Grammatiken ger dig orden för att beskriva ert skrivande och kunskapen om grammatik gör dig till en bättre skribent.

Innehåll

 

Detta moment ska förbättra din förståelse för språkets uppbyggnad och ge dig grammatiska kunskaper, samt en god textkompetens. Momentet kommer att varva eget skrivande med analys av texter. Arbetet kommer att innebära föreläsningar, kortskrivning, elevrespons och arbete med diverse olika övningsuppgifter om grammatik. I slutet av momentet kommer ni dels att skriva en kunskapskontroll i grammatik och dels en reflekterande text om grammatiken.

     Det övergripande målet är att du ska få goda grammatiska kunskaper genom att detaljerat ge dig in i den grammatiska begreppsvärlden för att kunna skriva om och även använda den till att förbättra din textkompetens.

     Undervisningen har olika arbetssätt som: föreläsning, associativt och reflekterande skrivande, diverse övningsuppgifter (morfem, ordklasser, fraser, satslära, fundament).

     Formativ bedömning görs fortlöpande i undervisningen. Ni kommer också att behöva klara av kunskapskontrollen i grammatik, som sätter en rimlig nivå på de kunskaper ni behöver. Ni kommer slutligen att bedömas med kunskapskrav i den avslutande reflektionen om grammatik.

Uppgifter

  • Avslutande reflektion

Matriser

Sve
Språkets byggstenar

Språkets byggstenar

---->
---->
---->
Den grammatiska analysen...
är en översiktlig grammatisk analys av hur ord, fraser och satser samspelar med varandra - ger exempel på ordklasser från den egna texten - diskuterar kortfattat meningsbyggnad, huvudsatser och bisatser - ger översiktliga exempel på hur texten eller skrivandet kan förbättras med hjälp av grammatiska begrepp
är en grammatisk analys som med viss precision beskriver hur ord, fraser och satser samspelar med varandra - ger tydliga exempel på ordklasser från den egna texten och berättar vad de gör med texten - diskuterar meningsbyggnad, huvudsatser och bisatser, samt hur de påverkar hur textens korrekthet och flyt - ger precisa exempel på hur texten eller skrivandet kan förbättras med hjälp av grammatiska begrepp
är en utvecklad grammatisk analys som med god precision beskriver hur ord, fraser och satser samspelar med varandra - ger träffsäkra exempel på ordklasser från den egna texten och berättar vad de gör med texten - diskuterar med precision hur meningsbyggnad, adverbialfraser, huvudsatser och bisatser påverkar hur textens korrekthet och flyt - ger träffsäkra och precisa exempel på hur texten eller skrivandet kan förbättras med hjälp av grammatiska begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: