Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I ur och skur nov, dec, jan 2018-2019

Skapad 2018-10-26 09:35 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Årstidsplanering för I Ur och Skur Havrestrået. Under året vill vi ge barnen en varierad, rolig och utvecklande verksamhet där läroplanens mål väver i varandra.

Innehåll

Mål: Vad vill vi att barnen skall få erfara?

I enlighet med I Ur och Skurs mål vill vi ge barnen friluftsliv och lek och äventyr tillsammans med läroplanens mål och vårt mål att bli litteraturprofilerade på Bifrost. Beroende på hur långt barnen kommit vill vi bland annat erbjuda:

Kunskap om vad som händer i naturen under vintern (Vart tar djuren vägen? Vad händer med träden?) - naturvetenskap
Skapande och experiment med de material som är tillgängliga (is, snö, vatten) - skapande, teknik
Språklig stimulans genom böcker, ramsor, sånger. - kommunikation, skriftspråk, samspel
Kunskap om hur en klarar sig ute under vintern: kläder, rörelse, mat (bland annat testa våra spritkök) -Friluftsliv, motorik
Matematik (form på spår, höjd på snögubben, antal snöbollar eller isbitar mm)

Metod: Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Förutom det som står under mål strävar vi pedagoger efter att vara medupptäckande, medundersökande, medagerande och medupplevande. Det innebär att barnens intressen får styra till stor del och att vi kan hjälpa dem till lärande i den situation de valt. För att kunna anpassa innehållet väljer vi att dela upp gruppen i Knoppar, Knyttar och Mullar. Grupperna är indelade till stor del efter ålder men också utveckling och så att grupperna blir jämna och kan arbeta optimalt. Tre dagar i veckan går vi till skogen i våra grupper och det är framförallt då vi genomför planeringen. 

Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete?

Genom att vara uppmärksamma på barnen och lyssna på dem kan vi fortsätta arbeta med intressanta ämnen men också lämna de som inte fångade barnen. Om ingen är intresserad finns ingen mening med att fortsätta, då lär de sig inget. 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer att skriva individuella lärloggar för alla barn i januari/februari där vi summerar vad varje barn fått uppleva. Vi gör också en gemensam utvärdering av planeringen för oss pedagoger för att se hur vi kan utvecklas vidare. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: