Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution

Skapad 2018-10-26 09:59 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi
Under kommande veckor kommer vi att behandla ett spännande moment som berör vårt ursprung ur ett naturvetenskapligt perspektiv, där direkta eller indirekta bevis stödjer nuvarande teorier.

Innehåll

Efter detta moment är målet att du ska kunna:

  • Veta vad fossil kan avslöja om organismernas utveckling 
  • Känna till viktiga ”händelser” i livets ca 4 miljarder år långa historia
  • Känna till viktiga steg i teorin om människans utveckling
  • Veta hur evolutionen fungerar och hur nya arter kan uppstå
  • Känna till hur Darwin förklarade evolutionen med ”kamp för tillvaron” och ”naturligt urval”
  • Känna till teorier om var livet på jorden uppstod och vilken roll syrgas har haft för organismernas utveckling
  • Kunna beskriva en teori om hur växt- och djurceller utvecklades från bakterier

Matriser

Bi
Nya kunskapskrav biologi 7-9

E
C
A
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: