Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Les vêtements - La Mode

Skapad 2018-10-26 10:00 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Les vêtements - La Mode "Paris - la ville de la mode" - Paris- modestaden brukar man säga! Vi ska lära oss vad olika klädesplagg heter, vi ska gå in i en affär och handla kläder och vi ska kunna beskriva vår egen klädstil och vad vi har på oss vid olika tillfällen. Dessutom kommer vi att lära oss om några franska modeskapare som Coco Chanel, Jean-Paul Gautier och Louis Vuitton.

Innehåll

Innehåll:

Kapitel 3 a, b och c i Chez nous 2.

Kopierade sidor från Francais formidable.

Berätta om din klädstil och vad du har på dig vid olika tillfällen.

Kunna 15 olika klädesplagg som du använder mest.

Kunna lite om några franska modeskapare. 

Kunna ord och uttryck från: UR  Alors demande "La mode" 

Scener ur filmen La vie avant Coco Chanel och information om Coco Chanel 

Arbetssätt:

v. 45 chapitre/ kapitel 3a "Au voleur" = Ta fast tjuven + Repetera färgerna och siffrorna 20-69,  gå igenom kläderna och välj

Grammaire/Grammatik: il och elle om saker, färgadjektiven. 

Vi kommer tillsammans lyssna, läsa och översätta kapitlet. Vi kommer att gå igenom kläderna och varje elev väljer ut 15 klädesplagg i läxa. Vi har grammatiska genomgångar och jobbar med dem i övningsboken. 

v. 46 chapitre 3b "C'est bientôt Noël"= Det är snart jul. 

Grammaire/ Grammatik: singular/plural och negationer.

Vi kommer tillsammans lyssna, läsa och översätta kapitlet. Vi kommer att påbörja dialoger/scener när man gå in i en affär och handlar kläder.  Vi har grammatiska genomgångar och jobbar med dem i övningsboken. Läxa ord och uttryck från 3 a och 3 b för att kunna prova, handla och tycka om kläder i en butik. Titta på serien Alors demande - La Mode.

v. 47 chapitre 3c "La fête chez Maxime" = Festen hos Maxime.

Grammaire/ grammatik: Vi repeterar -er verb i presens

Vi kommer tillsammans lyssna, läsa och översätta kapitlet.Vi repeterar -er verb i presens samt lär oss frukterna. Läxa är att kunna frukterna på sid. 63 i textboken samt kunna böja -er verb.

Vi påbörjar "La Mode et moi" = Mode och jag. Utifrån texterna i lecture=läsning på sidorna 64-65 så ska du skriva en liten text om dig själv och ditt förhållande till kläder och mode. 

v. 48

Vi fortsätter att skriva våra texter "La mode et moi" och förbereder inför provet v. 49. 

Vi leker tillsammans med andra klassen "Salade de fruits"= fruktsallad. 

v. 49

TESTE/ PROV: kapitel 3 a, b och c samt skriva texten La mode et moi.

 

Bedömning: 

Din muntliga förmåga under lektionerna då vi gör olika övningar och rollspel.

Din skriftliga förmåga genom läxförhör, skrivövningar och prov.

Din hörförståelse genom att visa att du förstår enkla instruktioner och olika övningar på lektionerna.

Se bedömningsmatris nedan. 

 

Uppgifter

 • La mode et les vêtements = Mode och kläder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Kopia av Kopia av Bedömningsmatris i franska för år 6-9

Har bedömts denna termin.
E
C
A
Lyssna - reception
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Läsa - reception
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala - produktion, interaktion
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriva - produktion
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Ny rubrik

Har bedömts denna termin.
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: