Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolan som arbetsplats

Skapad 2018-10-26 10:11 i Prova-skolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss om olika yrken och bjuda in olika personer från företag nära skolan.

Innehåll

Stöd för att skriva planering(för pedagoger)som tas bort innan publicering. För att planeringen ska följa plan för förbättrad undervisningskvalitet tänk på följande förhållningssätt: inkluderande undervisning, formativ undervisning och kollaborativt lärande.

Lathund för att skapa och tilldela en planering

Skolverkets allmänna råd planering

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Undervisning och arbetsformer

Matriser

Sv SO
Väcka nyfikenhet

Årskurs 1-3 inkl. Fritidshemmen

Arbetsområde
Syfte
Exempel på aktiviter och arbetssätt
Skolarbete kopplat till yrken/arbetsliv/ samhälle
Öka förståelsen för varför vi går i skolan och se sambanden mellan skola och arbetsliv. Här tränas de entreprenöriella förmågorna såsom kreativitet, skapande och initiativförmåga.
Ta gärna hjälp av befintliga läromedel/koncept knutna till läroplan och kursplaner, såsom Snilleblixtarna, Framtidsfrön och KomTek. Dra paralleller mellan skolarbete och vardagskunskaper.
Skolan som arbetsplats
Utforska elevens närområde där skolan är en arbetsplats. Eleverna får härigenom en inblick i arbetslivet utifrån sin egen förförståelse.
Delta i skolköket, städ, vaktmästeri, intilliggande förskola etc. som inspiration kring olika yrken.
Besök från arbetslivet
Öka kunskapen om vad olika arbeten innebär och sätta det i relation till sig själv.
Bjud in personer utifrån till skolan för att berätta om sina arbeten och hur en arbetsdag kan se ut. Det kan exempelvis vara föräldrar eller andra representanter.
Roll- och yrkeslekar
Öka kunskapen kring olika yrken som finns och träna på att sätta ord på hur man är och tänker kring sig själv.
Genom lek och rollspel kan eleverna få leva sig in i vuxenvärlden med pedagogernas vägledning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: