Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa år. 6 Period 2 Ht-18-Vt-19

Skapad 2018-10-26 10:57 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Vi kommer under den andra perioden av läsåret att fokusera på kunskapskravet att anpassa sina rörelser till musik och i danser visa takt och rytm. Vi kommer vidare att fokusera på att delta i olika lekar och boll-spel och anpassa sina rörelser till aktiviteten. Slutligen kommer eleverna att få träna på samarbete och visa att de kan variera sina rörelser i samband med olika boll-spel.

Innehåll

Hur visar jag att jag har nått mina mål?

 • Eleverna kommer under den andra perioden av läsåret att få visa att de kan anpassa sina rörelser till musik och till olika danser.
 • De kommer också att få visa ett aktivt deltagande i olika boll-lekar och boll-spel, samt visa att de kan anpassa och variera sina rörelser efter aktiviteten/ spelet.
 • Eleverna kommer att få träna och visa samspel och samarbete i samband med olika boll-spel och lekar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: