Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2018-10-26 11:12 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 7 Religionskunskap
Att ha förståelse för andra människor och deras tro och tankesätt är en viktig kunskap att ha med sig inför framtiden. I det här arbetsområdet kommer vi fördjupa våra kunskaper om kristendomen. Vi kommer lära oss om kristna tankar och handlingar. Titta på de olika riktningarna som finns inom kristendom samt undersöka hur kristendomen påverkar och påverkas av samhället.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • analysera olika tolkningar och bruk inom kristendomen
 • analysera hur kristendomen påverkar och påverkas av vårt samhälle

 

 Bedömning - vad och hur

Vad kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • beskriva kristendomens viktiga tankegångar, heliga texter samt uttryck och handlingar
 • resonera kring likheter och skillnader inom kristendomen
 • undersöka och beskriva samband när det gäller hur kristendomen påverkar och påverkas av vårt samhälle

Hur kommer det att bedömas:

 • Genom deltagande i diskussioner och uppgifter på lektioner
 • Prov

 

 

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar och gemensamma diskussioner
 • Enskilt arbete med arbetsuppgifter
 • Grupparbete
 • Filmer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: