Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi Åk 7 ht 18

Skapad 2018-10-26 12:14 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Kemi
Vi kommer att utforska kemins fantastiska värld och lära oss om grundämnen, atomer, molekyler, joner och kemiska reaktioner

Innehåll

Syfte

Syftet med Kemiundervisningen är att eleverna ska:

Förmågor

Under arbetet får ni träna på att använda er förmåga att: * förklara modeller och samband * ta ansvar för era studier * använda gamla kunskaper för att träna in nya * systmatiskt undersöka och ställa frågor * dokumentera ert arbete

Konkreta mål och centralt innehåll

¤ Du ska ha kännedom om periodiska systemet och hur grundämnena delas in i det efter storlek och egenskaper. Du ska även känna till några grundämnens egenskaper.

¤ Du ska känna till atomens uppbyggnad och delar (proton, neutron och elektron) och kunna ta reda på antalet av de olika delarna med hjälp av periodiska systemet.

¤ Du ska ha kännedom om ämnens olika faser och hur fasövergångarna fungerar (fast form, flytande form och gasform).

¤ Du ska känna till  skillnaden mellan lösningar och blandningar. Du ska även känna till metoder för att separera ämnen från lösningar och blandningar.

¤Du ska känna till vad en reaktionsformel är och kunna skriva enkla formler själv tex. vid experiment.

¤ Du ska veta vad som skiljer en jon från en atom och kunna räkna ut jonens laddning med hjälp av periodiska systemet.

¤Du ska veta hur man skriver en labbrapport och använder ett naturvetenskapligt språk.

 

Bedömning

Arbetsområdet avslutas med ett prov, där dina kunskaper prövas. Under arbetets gång kommer du att lämna in labbrapporter som också kommer att bedömas tillsammans med karmatrespons på en av rapporterna.

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta med genomgångar, filmer, instuderingsfrågor, läsa texter, experiment samt ha miniquiz vid flera tillfällen. Området avslutas med ett skriftligt prov.

 

Boken finns inläst på inläsningstjänst och går att få med inlästa förklaringar på arabiska.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
    Ke
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
    Ke
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
    Ke
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: