Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2018-10-26 12:36 i Östervåla skola F-6 Heby
Vi arbetar med Västra Europa och går igenom begrepp, fakta om länderna och var de ligger.
Grundskola 4 Svenska Geografi
Under åk 4 kommer vi att jobba med Sverige och dess landskap. I svenska kommer vi att följa en pojke och en tigers äventyr. Parallellt kommer vi att jobba med landskap på geografilektionerna.

Innehåll

1. Undervisning:

HUR?

 • Gemensamma genomgångar i helklass där vi läser och diskuterar.
 • Göra din egen Sverigebok. Då får du även träna att skriva faktatexter i ämnet svenska. 
 • Jobba med namngeografi med hjälp av program som Seterra. 
 • Se film som visar vad som är typiskt för landsdelarna och specifika landskap.
 • Vi kommer att jobba tillsammans, parvis och enskilt.
 • Läsa och göra uppgifter utifrån romanen Pojken och tigern. Detta kombinerar ämnena svenska och geografi. 

 

VAD?

 • Namnen på Sveriges olika landsdelar.
 • Några av Sveriges landskap till namn och placering.
 • Hitta på kartan och kunna kartans symboler och färger.
 • Sveriges större sjöar, och städer.
 • Läsförståelse.
 • Att skriva faktatexter. 

 

Olika allmänna ord och geografiska begrepp. Dessutom specifika begrepp som hör till varje landskap.

 

2. Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Använda begreppen i muntliga och skriftliga resonemang.

 • Visa dina kunskaper var landskapen ligger genom ett litet prov. 

 • Delta i våra diskussioner och utföra uppgifterna. 

 • Skriva faktatexter.
 • Förstå det du läser. 

 

 

 

 

 

3. Läroplan

VARFÖR?

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: