👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad HT-18 och VT19

Skapad 2018-10-26 13:11 i Almåsskolan Mölndals Stad
Sex och samlevnad - du kommer att få lära dig om vad som händer i kroppen under puberteten, kön, könsorganens uppbyggnad och funktion, sexualitet, graviditet och förlossning, preventivmedel, könssjukdomar och pornografi. Du kommer att få diskutera olika dilemman och scenario som du kan komma att ställas inför senare i livet. Du kommer att få träna på att laborera, dra slutsatser och dokumentera dina undersökningar.
Grundskola 9 Biologi
Sex och samlevnad Sex- och samlevnadsundervisning ska utgå från elevernas frågor. Den ska ha en demokratisk form, så att alla får komma till tals och vara med och bestämma.

Innehåll

Målen med undervisningan är att:

- Utveckla förståelse av grundläggande existentiella och etiska synsätt samt kunna använda sin förståelse vid egna ställningstaganden

- Utveckla kunskap om och förmåga till inlevelse i olika livsmönster

- Utveckla respekt för andra människors ställningstaganden

- Göra det till en vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, oberoende av exempelvis kön, genus, sexualitet, klass och etisk tillhörighet

- Utveckla kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion

- Utveckla kunskap om pubertetens inverkan på individen

- Utveckla förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk kunskap och personliga erfarenheter

- Utveckla en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang

- Utveckla förmågan att aktivt delta i samtal och diskussioner

  

Det här förväntas du göra:

 • Läsa om kroppens utveckling vid puberteten, könsorganen och sexualkunskap.
 • Sätta dig in i metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjuk­domar och oönskade graviditeter.
 • Reflektera och diskutera kring genusperspektivet.
 • Testa hållbarhet hos kondomer och tampongtest.
 • Genomföra uppgifter och undersökningar (kondomtest) och föra ner dina anteckningar, resultat och slutsatser.
 •  Skriftligt  prov samt inlämning av resultatet från kondomtestet

 

Tidsplanering

v. 45 

Mån: Intro och Frågelåda

Tis:  Anatomi och funktion

Ons: Anatomi och funktion

Tor: Puberteten

 v. 46

 Mån: Repetition Ljus och ögat

Tis: Repetition Ljus och ögat

Ons: PROV "Ljus och ögat"

Tor: Puberteten

v. 47 och v. 48 Praktik

v. 49

Mån: Förberedelse laboration

Tis:  Laboration och labbrapport

Ons: Könstillhörighet 

Tor: Könstillhörighet/ Nationella prov matematik

v. 50

Mån: Nationella prov i matematik, muntligt.

Tis: Förberedelse laboration "Tamponger och bindor"

Ons: Genomförande laboration

Tor: Labbrapport skrivs och lämnas in

v. 51

Mån: Befruktning

Tis: Befruktning 

Ons: Repetition

Tor: Terminsavslutning

v. 2

Mån: Studiedag

Tis: Studiebesök Ungdomsmottagningen

Ons: Preventivmedel

Tor: Preventivmedel och Könssjukdomar

v. 3

Mån: Förbereda laboration

Tis: "Kondomlabben"

Ons: Skriva labbrapport

Tor: Övning Könssjukdomar

v. 4

Mån: Pubertetsspelet

Tis: Film och repetition

Ons: Prov Sex och samlevnad sidorna 216-243

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Sex och samlevnad HT-17

Laboration/dokumentation

F
E
C
A
Planering och genomförande
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du behöver träna mer på att planera och genomföra undersökningar som fungerar.
Du kan planera och göra undersökningar som fungerar med hjälp av stöd från läraren.
Du kan planera och göra undersökningar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan planera och genomföra undersökningar som fungerar.
Diskussion och slutsats
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du behöver träna mer på att diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga och att ge förslag på förbättringar i din undersökning.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentation
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du behöver träna mer på att visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter på ett enkelt sätt.
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter på ett utvecklat sätt.
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter på ett välutvecklat sätt.

Prov/Läxförhör

F
E
C
A
prov
No
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du behöver träna mer på baskunskaper i biologi.
Du har baskunskaper i biologi. Du kan förklara på ett enkelt sätt om hälsa och sexualitet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du kan förklara på ett utvecklat sätt om hälsa och sexualitet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du kan förklara på ett välutvecklat sätt om hälsa och sexualitet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett välutvecklat sätt.