Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse - språk

Skapad 2018-10-26 13:22 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Barnen visar ett stort intresse för sagan om Bockarna Bruse. Vi kommer att arbeta med sagan med fokus på språkutveckling.

Innehåll

Upprättat den 26/10 av Linda Wendel

 

Läroplansmål: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

 

Kärnämne: Kommunikation

 

 Var är vi? (Nuläge/syfte)  

Barnen visar ett enormt stort intresse för sagan om Bockarna Bruse. De vill höra sagan, leka sagan och återberätta sagan.

Vi vill väcka barnens intresse för böcker. Och utveckla deras förmåga att bearbeta och diskutera innehållet i boken. Barnen kommer tillsammans få göra en bok med hjälp av BookCreator. Detta blir en tydlig start i arbetet med digitalisering. Vi vill att barnen ska få vara dirigenter i sin egna saga om bockarna bruse. De får öva på att återberätta sagan och sedan även skapa egna repliker till deras bok.. Barnen får öva på hur man ger olika intryck med hjälp av sin röst.

Barnen ska även få arbeta källkritiskt. Vi kommer analysera hela sagan och ta reda på fakta om de olika delarna/karaktärerna. 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Vi kommer att arbeta i helgrupp, men även i mindre grupper. Dokumentationen kommer ske genom  foto och reflektion tillsammans med barnen. Vi kommer att ha en dokumentationsvägg där barnen kan samtala om vårt projekt. Alla barn ska ha minst två lärloggsinlägg.

Barnen kommer få skapa en bok med hjälp av Bookcreator. De kommer skapa materialet tillsammans i olika tekniker.

Vi kommer att besöka biblioteket och låna böcker om tex troll. Vi kommer prata mycket om var man kan ta reda på saker och hur man vet om det är sant. Vi vill att barnen ska förståelse för att allt som står skrivet inte är sant utan kan vara fiktion.

På vägen lyssnar vi in barnen och deras intresse, frågor och hypoteser och utforskar tillsammans.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: