👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt med årstider och högtider

Skapad 2018-10-26 13:41 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Denna LPP kommer du att arbeta med under hela läsåret. I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna: varför de växlar och vad som kännetecknar dem. Du ska även få arbeta med de högtider och traditioner som hör till de olika årstiderna.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Bild NO (år 1-3) Svenska Matematik Svenska som andraspråk
I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Varför har vi 4 årstider och vad är det som gör att vi har dag/natt? Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Vi firar olika högtider under året och har olika traditioner. Nu ska vi lära oss mer om detta!

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

 • vilka årstider vi har och när de inträffar under året.
 • varför vi har olika årstider
 • kunna berätta vad som kännetecknar de olika årstiderna (djur och natur).
 • årets månader
 • veckodagarna
 • varför det blir dag och natt.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Du kommer att få titta på film.
 • Du kommer att rita bilder som med årstiderna att göra.
 • Du kommer att arbeta själv, i par och i grupp, både vid diskussioner och skrivövningar.
 • Du kommer att följa naturen ute i naturen.
 • Du kommer att dokumentera dina kunskaper genom text/bild.
 • Du kommer att få sjunga sånger.

Bedömning

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under arbetes gång. Du visar dina kunskaper genom samtal, dokumentation och kunskapskoll (prov). 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

NO Sv Ma Bl SO SvA
Året runt med årstider och högtider

Nivå 1
Nivå 2
Kunna benämna årstiderna och veta vad som kännetecknar dessa
Eleven kan namnen på några årstider och beskriva någon årstid.
Eleven kan namnen på årstiderna och beskriva dem.
Kunna använda begreppen morgon, middag, kväll, natt, dag, förmiddag och eftermiddag samt visar förståelse när dessa infaller.
Eleven kan delvis förstå och använda mig av begreppen morgon, middag, kväll, natt, dag, förmiddag och eftermiddag.
Eleven förstår och använder sig av begreppen morgon, middag, kväll, natt, dag, förmiddag och eftersmiddag.
Kunna benämna veckodagarna i rätt ordning.
Eleven kan veckodagarna och kan med stöd av vuxen berätta om dess ordning och varför veckodagarna heter så (namnets ursprung från gudarna).
Eleven kan veckodagarna och visar förstålse när dessa infaller samt kan berätta varför veckodagarna heter så (namnets ursprung från gudarna).
Kunna benämna alla månader i rätt ordning.
Eleven kan med hjälp namnen på månaderna i rätt ordning.
Eleven kan namnen på månaderna i rätt ordning.
Kunna berätta om några högtider som firas under året.
Eleven kan på ett enkelt sätt berätta om någon tradition och högtid.
Jag kan berätta om några traditioner och högtider.
Framställning av texter och dokumentation i pärmen.
Eleven ritar och målar bilder samt skriver enkla texter med anknytning till temat.
Eleven skriver utförliga texter, ritar och målar bilder med anknytning till temat och använder sig av egna idéer.