Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmeringsberättelse

Skapad 2018-10-26 14:25 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 2 – 3 Matematik Svenska Teknik
Visste du att många saker runt omkring dig är programmerade? Att programmera betyder ungefär att skriva instruktioner. De instruktionerna brukar kallas för "kod". Eleverna ska programmera en Blue-Bot efter instruktioner.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Du kommer att få lära dig mer om programmering. Du ska bli medveten om att programmering är en slags instruktion och att många saker runt omkring oss är programmerade.

Du ska träna dina förmågor att:

 • följa och ge muntliga/skriftliga instruktioner.
 • se och återupprepa mönster.
 • delta i samtal kring programmering
 • använda begrepp som tillhör området (programmera)

Hur ska jag lära mig?

Vi kommer att:

 • Lära oss att instruktioner ska vara korta och tydliga
 • Se delar ur programmet Programmera Mera från UR
 • Tillsammans fundera över vad som är programmerat i vår omgivning. 
 • Träna begreppen genom olika övningar. 
 • Träna oss på att ge muntliga och skriftliga instruktioner till varandra genom att programmera med Blue-Bot.
 • Träna oss på att följa andras muntliga och skriftliga instruktioner
 • Arbeta med mönster och problemlösning
 
 

Hur ska jag redovisa?

 • Ge instruktioner till en kamrat som ska programmera efter din instruktion
 • Ta instruktioner från en kamrat och programmera efter instruktionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: