Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Förskoleklassen, Brunnsparksskolan

Skapad 2018-10-26 14:30 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 Matematik
Du ska träna dina matematiska förmågor genom att arbeta mycket laborativt.

Innehåll

Konkretisering av mål  (syfte)

• Utveckla intresset och förståelsen för matematik

• Synliggöra matematiken i vår vardag

• Utveckla taluppfattning

• Skapa ett lustfyllt lärande

• Utveckla förmågan att lösa problem

• Använda matematiska begrepp, t ex lång - kort, plus - minus

 

Metod (Vad/ hur gör vi? Genomförande)

Sortera
Mönster
Siffror och antal
Tallinjen
Lägesord
Ramsräknar, 
Ordningstal
Former
Räknesagor
Likhetstecken
Skriva siffror
Mäta

 

Hur

Samlingar ute och inne
Samarbetsövningar
Arbetsblad/rita
Övningsmaterial
Laborativt material
Prata matematik 
Göra egna räknesagor
Ipads
Smartboard

Tidsplanering (När)

Läsåret 20/21

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
    Gr lgr11  -
  • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
    Gr lgr11  -
  • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: