Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Radioteater Kyrkogårdsboken skräck SV7 HT18

Skapad 2018-10-26 14:40 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska
Radioteater är härligt att lyssna på. Det ger också många tillfällen att diskutera handling, budskap och tema. Vi lyssnar på Kyrkogårdsboken, en spännande berättelse om en kille som bor på en kyrkogård...

Innehåll

Syfte

Syften är att få kunskaper om genren skräck, att upptäcka och uppleva radioteater, att vid samtal praktisera turtagning i helklass och i mindre grupper.

Konkretisering av målen

 • Genom att lyssna på radioteater från Sveriges radio får ni reda på att den möjligheten finns och kanske hittar ni dit själva hemma.
 • Vi tittar också närmare på hur ljud och tal samspelar för att förstärka upplevelsen.
 • Genom att diskutera det vi lyssnar på övar vi på att diskutera och dessutom sammanfattar och analyserar vi radioteatern,både i större och mindre grupp.
 • Genom att skriva en sammanfattning av det vi lyssnat på och diskuterat i grupp tränar ni på strategier som att hitta nyckelord för att minnas och återge.

Arbetssätt

 • Diskussion i större och mindre grupp
 • Lyssna på  radioteater
 • Skriva och rita sammanfattning av det vi lyssnat på

Bedömning

 • Under diskussionerna i större och mindre grupp bedöms förmågan att analysera, diskutera samt turtagning vid samtal.

Slutredovisning

Skriva sammanfattning av radioteatern vi lyssnat på samt kombinera text och bild i storyboard.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Radioteater Kyrkogårdsboken skräck SV7 HT18

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samtala
Diskussion i grupp och i helklass
Deltar i diskussioner
Deltar aktivt i diskussioner
Deltar aktivt i diskussioner och för samtalet framåt
Samtala
Turtagning
Praktiserar turtagning i viss mån (avbryter emellanåt eller pratar rakt ut)
Praktiserar turtagning på ett fungerande sätt
Praktiserar turtagning på ett naturligt och väl fungerande sätt
Lyssna, analysera, tolka, resonera
Lyssna på Radioteater och när andra talar. Analysera det du hört, göra tolkningar med kopplingar och resonemang
Analyserar, tolkar och resonerar kring det som sägs (på raderna) på ett enkelt sätt och hänvisar ibland till det du lyssnat på
Analyserar, tolkar och resonerar kring det som sägs (på raderna) samt det som framgår mellan raderna på ett utvecklat sätt och hänvisar till helhet eller detaljer från det du lyssnat på
Analyserar, tolkar och resonerar kring det som sägs (på raderna), samt det som framgår mellan och bortom raderna på ett väl utvecklat sätt och hänvisar både till helhet och detaljer från det du lyssnat på
Sammanfatta
Sammanfatta i text och bild
Sammanfattar stora drag på ett enkelt sätt
Sammanfattar stora drag och någon detalj
Sammanfattar det viktigaste med både helhet och detaljer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: