👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 18 åk 7 Samhällskunskap NS

Skapad 2018-10-26 14:49 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Samhällskunskap
Här hittar du dina omdömen i samhällskunskap.

Innehåll

Mål för elev

visa kunskaper om bl a politiska partier, ideologier, hur Sverige styrs och demokrati

resonera om orsaker och konsekvenser

jämföra och värdera, t ex "Vad är bäst - direkt eller indirekt demokrati?"

resonera om källors trovärdighet och relevans

 

Genomförande 

Vi har arbetat med:

Politiska partier

Valet 2018

Ideologier

Hur Sverige styrs (riksdag, regering, kommun, landsting)

Demokrati

 

Bedömning

Bedömningen sammanfattas i matrisen nedan. 

 

Innehåll

Rättigheter och rättsskipning

Beslutsfattande och politiska idéer

 

Kursplanemål

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor 

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

uttrycka och värdera olika ståndpunkter

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Matriser

Sh
Jä ht 18 åk 7 Samhällskunskap NS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Visa kunskaper
visar grundläggande kunskaper magert innehåll vardagliga ord få/enkla exempel
visar goda kunskaper
visar mycket goda kunskaper utförligt innehåll ämnesbegrepp flera/utvecklade relevanta exempel
Se samband
enkla samband korta resonemangskedjor slutsatser delvis underbyggda med fakta och logik
förhållandevis komplexa samband
komplexa samband långa resonemangskedjor slutsatser väl underbyggda med fakta och logik
Jämföra
enkla jämförelser korta resonemangskedjor få/enkla perspektiv slutsatser delvis underbyggda med fakta och logik
utvecklade jämförelser
välutvecklade och nyanserade jämförelser långa resonemangskedjor flera/utvecklade perspektiv slutsatser väl underbyggda med fakta och logik
Värdera
enkla och till viss del underbyggda resonemang korta resonemangskedjor få/enkla perspektiv slutsatser delvis underbyggda med fakta och logik
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
välutvecklade och väl underbyggda resonemang långa resonemangskedjor flera/utvecklade perspektiv slutsatser väl underbyggda med fakta och logik
Granska
Källkritik
i huvudsak fungerande resonemang korta resonemangskedjor slutsatser delvis underbyggda med fakta och logik
relativt väl fungerande resonemang
väl fungerande resonemang långa resonemangskedjor slutsatser väl underbyggda med fakta och logik