Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Du kommer att få lära dig hantera olika hantverksmatreal samt skapa något mer genom kreativ lärande och digital verktyg.

Skapad 2018-10-26 16:13 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 3 Slöjd
Syslöjd i 3:an Hantera olika verktyg. Ni ska ha fått testa på att sy för hand, och brodera.

Innehåll

Syfte - Varför?

Eleven kommer formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.  I årskurs tre handlar det om att förstå grunderna i ett nytt ämne - syslöjd.
Kopplingar till läroplanen står nedan.

Centralt innehåll - Vad?

Du kommer att få skapa en garnboll då du lär dig att hantera olika hantverk då du använder sax, garn i olika färger , mall  som du klipper ut samt träna tålamod och samarbete i de kreativa arbetet och digitalverktyg.

Du kommer att få en brodera en duk som du med hjälp av  en nål kommer att sy olika stygnmodeller som tex, langett, korsstygn, efterstygn, förstygn, kedjestygn, kaststygn, då de varierar att välja olika färger på tråd.

 

Undervisningens innehåll - Hur?

Saker som man ska ha fått prova på och uträttat är: Läsa enkla lathundar.
Information om nålning.
Klippning i garn, kartong, tyg.
Broderi

Elevens utvärdering - Hur har det gått?

Vad har du lärt dig?

På vilket sätt har du tagit ansvar för dina studier?

Vad vill du bli bättre på?

Vad vill du ha hjälp med i fortsättningen?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Slöjdmatris år 3

Idé

Nivå 1
Nivå 2
Jag behöver hjälp med att komma på en idé.
Jag har en egen idé .och kan genomföra den med lite hjälp
Jag kan med hjälp att använda några olika redskap som behövs till mitt arbete.
Jag kan använda de redskap som behövs till mitt arbete.

Genomförande

Nivå 1
Nivå 2
Ansvar
Jag har svårt att vara rädd om mitt arbete och håller inte så bra ordning på mitt och skolans material.
Jag är oftast rädd om mitt arbete och håller för det mesta ordning på mitt och skolans material.
Jag har svårt att sköta min städuppgift
Jag sköter min städuppgift.
Utvärdera
Jag kan berätta vad jag gjort
Jag kan berätta om bra och mindre bra saker om min arbetsinsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: