Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster Förskoleklass

Skapad 2018-10-28 07:32 i Lugnets skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Matematik
Mönster finns runt omkring oss. Det är något som upprepar sig. Vi kan upptäcka mönster och bygga vidare på mönstret. Det finns bland annat blommigt, randigt, rutigt och prickigt mönster. Mönster kan bestå av geometriskaformer eller talföljder.

Innehåll

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld. Att förstå mönster och dess uppbyggnad och att kunna urskilja likheter och olikheter är början till algebraiskt tänkande.

 

Arbetssätt:

Vad ska vi arbeta med? 
Vi ska arbeta med mönster på ett varierande arbetssätt. Konkret genom att pröva och testa att lägga mönster på olika sätt och att kunna fortsätta och upprepa ett mönster.

Begrepp som vi använder är: Prickigt, rutigt, randigt, varannan, lika, olika, former, färger och material.

 

Hur ska vi arbeta? 
Vi arbetar med utomhuspedagogik där vi har skapat eget, fortsatt och upprepat mönster av olika naturmaterial. Eleverna arbetar med övningsuppgifter i matematikboken både i grupp och individuellt. De kan t. ex. skapa ett mönster som de använder att bygga armband av.

 

Vad ska du lära dig? / Visad kunskap:
Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet i aktiviteten. 
Eleven prövar och använder olika idéer,  t. ex.följer, fortsätter och översätter mönster.
Eleven kommunicerar och resonerar om mönster. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: