Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt i prick matematik

Skapad 2018-10-28 08:49 i Östra skolan Falun
Grundskola F Matematik
Under läsåret i förskoleklass vill vi väcka elevens nyfikenhet för olika delar inom matematiken.

Innehåll

 

Arbetsområde 

 • Att väcka nyfikenhet för olika delar inom matematiken
 • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal
 • Upptäcka att man har användning av matematik i vardagen

 

Konkreta mål

Du ska få veta mer om / pröva på / undersöka:

 • sortera och klassificera
 • mönster
 • räkneramsan- 1-10 fram/baklänges
 • räkna antal
 • dela upp antal
 • siffror och tal- 1-10
 • ordningstal- 1:a, 2:a, 3:e....
 • geometriska kroppar- klot, kub, cylinder och kon
 • geometriska figurer- cirkel, triangel, rektangel och kvadrat
 • längd, vikt och volym
 • matematiska begrepp- fler/färre.......
 • tolka enkla koder 

 

Undervisning 

Du kommer bland annat att arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok eller på andra arbetsblad. Du kommer få möjlighet att utveckla förmågan att bilda par, se och beskriva likheter och skillnader samt att sortera utifrån längd, vikt och volym. Vi arbetar med jämförelseord exempelvis  lång, längre, längst o.s.v. Du kommer få öva dig på att uppfatta mönster och hur en mönsterdel upprepar sig samt fortsätta påbörjade mönster. Du kommer få öva räkneramsan genom att skriva talraden 1-10 även med hjälp av bilder, skriva talens grannar och rita prick till prick. Du kommer få träna på att dela upp antal mellan ugglan och igelkotten men också att koppla ihop tal och antal.  I bl. a. arbetet med almanackan övar vi oss varje dag på ordningstalen ex. 1:a, 2:a, 3:e o.s.v. Vi övar oss på att se likheter och skillnader mellan olika geometriska kroppar och figurer men du behöver inte kunna namnen. Vi jobbar med de matematiska begreppen: fler/färre, hälften av helhet/ hälften av antal, dela lika samt addition och subtraktion genom räknehändelser. Du kommer att öva dig på att tolka, förstå och agera utifrån enkla koder som är ett första steg mot att förstå programmering.

 

Dokumentation:  

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att: 

 • delta i samtal och diskussioner
 • göra praktiska övningar
 • visa ditt arbete i arbetsbok och arbetsblad

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -

Matriser

Ma
Matematiska resonemang och uttrycksformer

Räknar

Svårt
Intresserad
Förstår
På god väg
Kan
Ramsräknar till 30
Räknar baklänges från 10
Ordningstal 1-10

Siffror

Svårt
Intresserad
Förstår
På god väg
Kan
Kombinera siffra - mängd 10-19

Svårt
Intresserad
Förstår
På god väg
Kan
Kan enkel problemlösning ( t.ex. 5-2=3) 3st problem
Klockan, hela timmar

Tidsuppfattning

Svårt
Intresserad
Förstår
På god väg
Kan
Rabblar veckans dagar
Månader
Årstider
Födelsedag

Former

Svårt
Intresserad
Förstår
På god väg
Kan
Namnge formerna cirkel, triangel, rektangel och kvadrat

Svårt
Intresserad
Förstår
På god väg
Kan
Kan begreppen kort-lång, lätt-tung, liten-stor
Kan lägesbegreppen framför, bakom, under, över, på, i, mellan och bredvid
Övrigt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: