Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärt-kärlsjukdomar

Skapad 2018-10-28 17:34 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Medicin
I detta tema skal vi lära oss mer om hjärt -kärlsjukdomar Vi skall gå igenom det medicinska, fysiska och psykiska omhändertagandet akut och på lite längre sikt.

Innehåll

- kärlkramp

- hjärtinfarkt

 - hjärtsvikt

 - Arytmier

 - Undersökning och behandling

- Kris och krishantering

 - Repetition av HLR

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C8sTdIepMfQ - hjärtinfarkt

https://www.youtube.com/watch?v=lfAuygY4S-Y

https://www.youtube.com/watch?v=FMZ_ElIgor8

https://www.youtube.com/watch?v=A0-CGsbqkB4 - förmaksflimmer

https://www.youtube.com/watch?v=wa1lxWpMI30&list=PLsASf119DRflw9H-Zi9pxH3nYs2OwQEwY - förmaksflimmer

 

 

 

 

Matriser

Med
Hjärt-kärlsjukdomar

E
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Aspekt 1
Vård och omsorg för patienter med akuta hjärt kärlsjukdomar
Eleven beskriver översiktligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar
Eleven beskriver utförligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
Aspekt 2
Kunskaper om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer
Eleven redogör också översiktligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer.
Eleven redogör också utförligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer.
Ny aspekt
Förmåga att uppfatta och resonera om etiska frågeställningar.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar
Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av akuta och andra sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: