Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Gracias åk 6 capítulo 1-4

Skapad 2018-10-28 18:17 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 4 – 6 Moderna språk - språkval
¡Bienvenidos a la clase de español! Välkomna till spanskalektionen! Jag förstår spanska! Eftersom ni redan kan lite spanska även om ni inte visste om det kan det vara att dessa kapitel kan kännas lite bekanta, vilket är bara bra!

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Vad ska vi lära oss?

·       Att jämföra språk.

·       Mis palabras favoritas.

·       Alfabetet.

·       Uttala ord.

·       Internationella ord.

·       Kunna fakta om Spanien och Latinamerika.

·       Kunna berätta vad man heter, hur gammal man är och var man bor.

·       Vad heter din skola.

·       Día de los muertos en México (Halloween).

·       Kunna tala om vad man tycker om.

·       Kunna färger och sporter.

      ·      Siffror.

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • ·       Läsning, lyssning av kapiteltexter  

o   https://www.gracias.nu/book/60000?chapter=60038 

 • ·       Genomgångar: grammatik och ord 

o    https://www.gracias.nu/book/60000?chapter=60038&exercise=61096 

 • ·       Filmer/ musikvideor

o    https://www.youtube.com/watch?v=Hbgejhs7Hos

o    https://www.youtube.com/watch?v=-v4-1wFEzM0

o    https://classroom.google.com/c/MTc4MDYyNzk0NTZa 

 • ·        Övningar från

o    www.Gracias.nu 

 • ·        Skrivövningar
 • ·        Ordförråd/vocabulario: Quizlet 

o    https://www.gracias.nu/book/60000?chapter=60038&exercise=61096 

 • ·        Vi använder TPR (Total physical response) system i varje lektion för att förstå utan att översätta. Det ger eleverna kunskap utan att läraren är en levande ordbok.

 

o    https://www.youtube.com/watch?v=KmfnrYerYbY

Hur bedömningen kommer ske:

 • Muntlig redovisning varje lektion.
 • Hörförståelsetest.
 • Läsförståelsetest.
 • Skriftligt tests i olika form. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Lorensbergaskola - Bedömningsmatris i Moderna språk - Spanska Årskurs 6

E
D
C
B
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo
 • M2  E 9
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Skriv och tal
Att kunna formulera sig skriftligt och muntlig i egna framställningar och i interaktion.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Realia
Kunskap om länder där språket talas
 • M2  E 9
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: