Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen & Kristendomen

Skapad 2018-10-28 19:00 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Religionerna judendom och kristendom
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vilka likheter och skillnader finns det mellan judendomen och kristendomen? Vilka centrala tankegångar finns det inom religionerna och hur påverkar de människans identitet? Om du inte vet så kommer du lära dig massor de kommande veckorna.

Innehåll

Syftet är att:

Vi ska vi analysera judendomen och kristendomen och i undervisningen ska vi  uppmärksamma hur människor inom den judiska och kristna religionen lever, uttrycker sin religion och tro på olika sätt. Vi ska även belysa vilken roll religionen kan spela i samhället, både i fredssträvanden som i konflikter samt hur samhället kan påverka religionen. 

Det centrala innehållet för våra nya kunskaper kommer vara:

• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionen Judendomen & kristendomen

• Varierande tolkningar och handlingar inom judendomen och kristendomen i dagens samhälle

• Huvuddragen i religionernas historia

• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser

• Religionens roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt

• Hur religionen kan forma människors identiteter och livsstilar

• Riter och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang 

 

Genomförande:

Arbetet kommer ske i tre steg: genom att vi börjar med judendomen och har högläsning under lektionerna samt tar anteckningar från boken. Vi kommer att arbeta med en fokuspunkt per lektion och ha ett mindre förhör innan läslovet på judendomen.  Efter detta område kommer vi arbeta med kristendomen (steg 2) på samma sätt och då med ett mindre förhör.  Som ett tredje steg kommer vi arbeta med båda religionerna tillsammans, för att analysera likheter och skillnader. Provet som avslutar de båda religionerna skrivs: 7c- 27/11

 

Förväntat resultat för Judendomen:

När denna ämneskurs är slut förväntas du ha lärt dig…

1. Du ska känna till judendomens historia

2. Du ska kunna de centrala tankegångarna i judendomen 

o Synen på Gud

o Synen på människan

o Bönen

o Levnadsregler (De 10 budorden)

3. Du ska känna till judendomens urkund (Tanach=Tora=gamla testamentet)

4. Du ska känna till några av profeterna & berättelserna i gamla testamentet 

5. Du ska veta vilka högtider som judar firar, exempelvis Pesach

6. Du ska veta några av judendomens riter som äktenskap och begravning

7. Du ska kunna beskriva de tre inriktningarna inom judendomen (ortodoxa-, konservativa-, och reformjudar)

8. Du ska känna till hur judendomen har påverkat samhället och hur samhället har påverkat judendomen

9. Du ska känna till hur judendomen påverkar människans identitet 

10. Du ska kunna innebörden av ämnesbegreppen samt kunna använda dem i dina muntliga och skriftliga resonemang. 

 

Förväntat resultat för Kristendomen:

När denna ämneskurs är slut förväntas du ha lärt dig…

1. Du ska känna till kristendomens historia

2. Du ska kunna de centrala tankegångarna i kristendomen 

o Synen på Gud

o Synen på människan

o Bönen

o Levnadsregler 

3. Du ska känna till kristendomens urkund (Bibeln=gamla & nya testamentet)

4. Du ska känna till några av profeterna & berättelserna i nya testamentet 

5. Du ska veta vilka högtider som kristna firar, exempelvis påsk

6. Du ska veta några av kristendomens sakrament/  riter som dop och begravning

7. Du ska kunna beskriva de tre inriktningarna inom kristendomen (ortodoxa-, katoliker-, och protestantiska kristna)

8. Du ska känna till hur kristendomen har påverkat samhället och hur samhället har påverkat kristendomen

9. Du ska känna till hur kristendomen påverkar människans identitet 

10. Du ska kunna innebörden av ämnesbegreppen samt kunna använda dem i dina muntliga och skriftliga resonemang 

 

Uppgifter

  • lektionsplaneringar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: