Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4-6 Malsta skola

Skapad 2018-10-28 19:25 i Malsta skola Hudiksvall
Grundskola F Musik
Undervisningen i musik ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att: - spela och sjunga olika musikstilar - skapa musik och uttrycka dina musikaliska tankar och ideér - analysera och prata om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska situationer

Innehåll

              Planering musik åk 4-6, Malsta skola

Musik åk 4-6                                                                                                                                                        


Förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom undervisning i ämnets centrala innehåll:

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala kulturella och historiska sammanhang.

 

 

centralt innehåll

åk 4

åk 5

åk 6

Kunskapskrav åk 6

Musicerande och musikskapande
Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer


Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.Musikframföranden

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer


Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.MusikframförandenSång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer


Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.


Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.


Musikframföranden

Eleven kan delta med sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.


Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-,bas och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.


Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och passande karaktär.


Eleven kan utifrån egna musikaliska ideér, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samma

 

Musikens verktyg

Röst­ och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.


Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd


Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.


Ackord­ och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi­ och rytmspel eller för ackompanjemangRytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Ackord­ och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi­ och rytmspel eller för ackompanjemang


Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som

byggstenar för att komponera musik i olika genrer.


Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Ackord­ och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi­ och rytmspel eller för ackompanjemang

          

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som

byggstenar för att komponera musik i olika genrer.


Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.


Digitala verktyg för ljud­ och musikskapande

Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi­, bas­ och slagverksstämma samt

ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.


Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med

passande karaktär.Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av

röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster

och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande

komposition.

Musikens sammanhang och funktioner

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang.Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.


Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

 

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

 

Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

 

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

 

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om  eget och andras musicerande.


Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka  människor.


Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer


samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: