👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-10-29 07:51 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Programmering - teknik
Grundsärskola 7 – 9 Teknik
Under höstterminen arbetar vi med programmering. Vad i vår verklighet är programmerat idag?

Innehåll

Syfte
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om tekniska lösningar i vardagen, hur de fungerar och kan användas. Undervisningen syftar också till att stimulera elevernas intresse för teknik. 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:

 • se avsnitt ur programserien "Programmera mera" från UR, 
 • använda blue-bots (små "robotar") på olika sätt
 • använda apparna bee-bot, blue-bot, scratch jr, swift playground mm
 • tillverka kartor (små och stora) använda dessa till att programmera blue-botsen på, använda i appen blue-bot samt spela in en liten "saga" utifrån din karta. 
 • analog programmering, blockprogrammering och textprogrammering
 • använda ASCII tabellen
 • diskussioner/program "Vad är programmerat?"
 • arbeta i grupp och enskilt
 • diskussioner

 

Bedömning vad:

Jag kommer att bedöma din förmåga att: 

hitta lösningar på ett vardagligt problem som kan lösas med hjälp av teknik.

dokumentera ditt arbete med programmering samt använda några ämnesspecifika ord

 

Bedömning hur: 

Du visar vad du kan under lektionerna, i samtal, i diskussioner, i olika övningar och redovisningar. 

 

 

Ytterligare ett centralt innehåll (se även nedan)

 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.
  Tk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations-, och informationsteknik för utbyte av information till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
  Tk  E 9
 • Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet med olika uttrycksformer och medverkar i att beskriva intentionen med arbetet.
  Tk  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  Tk  E 9