Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering teknik stubben

Skapad 2018-10-29 08:04 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik/Normer och värden. Trädet och Dadda.

Tidsperiod: November

Förskolans namn: I  Ur och skur

Grupp: Stubben

Barnens ålder: 1-2,5 år

År och datum: 2018-10-29

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Vi kommer att fortsätta att arbeta med trädet och Babblarfiguren Dadda. Vi kommer att utforska träd ute i höst och vintervädret. Vi kommer att arbeta med olika tekniker för att utforska trädet tillsammans. Få en förståelse för hur ett träd ser, ut, utseende. Följa trädets utveckling och förändring under årets årstider. 

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Lpfö 98 rev 16, sida 10.

-respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö (Normer och värden).

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-  Förståelse för trädet och att det ändrar färg. Att tillsammans utforska trädet med hjälp av olika tekniker (skapande, rörelse).

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-  Genom att barnen får prova på att skapa träd med hjälp av färg och papper (en teknik). Genom att vi provar en slags teknik med barnen får vi se deras förkunskaper och kan stödja dom i processen. Barnen görs delaktiga genom att de får välja material och färg. Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- genom Unikum, pedagogiska dokumentation, spaltdokumentationer.Planeringen upprättad av:

Carina, Therese och Stina 29 okt 18.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför?

-

 

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-
Barnen har fått vetskap om trädets utveckling dock är barnen i spridda åldrar så förståelsen kan vara olika. Barnen har väckt ett intresse för ugglor som vi har byggt vidare på. Vi har tittat på ugglor på iPad, hittat ett träd där vi har skapat  nyfikenheten kring ugglan. En gosedjurs Uggla som har fått flyttat in från skogen till vårt träd på avdelningen. 


Beskriv barnens inflytande

och delaktighet.

Barnens intresse för ugglor som vi har arbetat tillsammans kring.

 

 

 

-
Barnen 


 

Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: