Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigans Projektbeskrivning Veberöds fsk 2018-2019

Skapad 2018-10-29 08:06 i Parkstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: Hållbar utveckling genom rörelse Datum: 2018-10-29 Gruppnamn: Nyckelpigan

Innehåll

Bakgrund

 Varför har barnen valt just detta projekt? Vad sa underökningsperioden? Ålder på barnen, hur många pedagoger, ev lokaler och struktur

För tillfället är vi 13 barn i åldern 1-2,5 år och tre pedagoger. Undersökningsperioden visade att barnen hade intresse för rörelse i olika former, framför allt grovmotorisk rörelse.

Vad?

Vad innehåller projektet, vad ska ni undersöka?

Barnen ska få möjlighet att undersöka sin egen förmåga att använda sin kropp i olika situationer. Vi vill undersöka om rörelse i olika former ger tryggare och mer harmoniska barn samt stärker deras självkänsla.

Varför?

Syfte med projektet

Enligt forskning stärker rörelse självkänslan, kroppsuppfattningen och rumsuppfattningen. Vi tänker att det ger en hållbar utveckling för det enskilda barnet att ha en positiv inställning till att röra på sig. I förlängningen hoppas vi att barnen även i framtiden har med sig glädjen i att röra på sig och ser nyttan i det. 

Hur?

Hur ska ni göra? Vilka 100 språk ska lyftas

Vi ska utnyttja både ute- och innemiljön på olika sätt.

Skapande av olika slag, t ex måla med kroppen, spika.

Dans och rörelse till musik, t ex miniröris, rörelsesånger (Hopphatten, Barnkammarboken).

Grovmotoriska övningar, t ex klättra uppför kullen, åka rutschkana, cykla, hinderbana

Analog programmering

 

Både inomhus och utomhus är det viktigt att vi pedagoger sprider ut oss och finns där barnen är.

 

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

Hur fångar vi barnens intresse för att röra på sig, på bästa sätt?

Koppla prioriterade LpFö mål/SKA mål(nedan)

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: