👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 5 ht 2019

Skapad 2018-10-29 08:14 i Surteskolan Ale
Ur Lgr11 Motiv Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människans välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren hat stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 5 Idrott och hälsa

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

att utveckla sin förmåga att

• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

• genomföra och anpassa utevistelse och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

• förebygga risker för fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och vatten.

Avsnitt 2

 

Centralt innehåll

Rörelse

• Sammanfatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

• Olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus, samt danser och rörelse till musik..

• Takt och rytm i lekar, danser och rörelse till musik.

• Simning i mag- och ryggläge.

Hälsa och livsstil

• Kroppsliga och mentala effekter av några i närmiljön olika träningsformer.

• Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av  fysiska aktiviteter.

• Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer,levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Friluftsliv och utevistelse

.• Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor.
   Kartors uppbyggnad och symboler.

• Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

• Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

• Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelse.

• Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten.

Avsnitt 3

 

Kunskapskrav

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

genomföra pulsbaserad träning

utföra sammanfatta grundformer i kombination lekar, spel,och andra idrotter
utföra olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus, samt danser och rörelse till musik
simma 200 m varav 50 m i ryggläge
förstå kroppsliga och mentala effekter av olika träningsformer
förstå vikten av och kunna genomföra en uppvärmning
förstå ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor och hur det påverkar hälsan
att orientera dig i den närliggande naturen och utemiljön med hjälp av kartor.
Kartors uppbyggnad och symboler
utföra lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer
förstå rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
känna till säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelse.
förstå badvett och säkerhet vid vatten

 

 

Avsnitt 4

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:utföra övningar i olika slags redskapsbanor samt träna i olika redskap
utföra lekar, småbollspel, lagbollspel och friidrott inom- och utomhus
utföra dans och rörelser till musik
träna på takt och rytm i rörelser och dans
utföra en del friidrottsgrenar
orientera i närliggande skogsområdet samt träna på karttecken
träna på simning i mag och ryggläge i samband med våra baddagar
förklara kroppsliga och mentala effekter av olika sorters fysisk aktivitet
förklara och genomföra uppvärmningar för att minska skaderisken
utföra styrketräningsövningar med den egna kroppen som belastning
förklara säkerhet på is vintertid, lämplig utrustning och hur man hanterar eventuella olyckor
utföra paddlingstur på Surtesjön
vandra i Vättlefjäll