Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa åk 3

Skapad 2018-10-29 08:43 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Höstterminen 2018

Innehåll

Arbetssätt/ Undervisning:

Vi kommer att arbeta med:

 • Nyckeln till skatten, läsa och resonera kring innehållet.
 • Läsa olika slags skönlitterära texter, diskutera kring innehåll och budskap.
 • Sammanfatta det viktigaste innehållet i olika slags texter med hjälp av cowboyen.
 • Svara på frågor på olika nivåer: på ytan, under ytan och på djupet med hjälp av frågeapan.
 • Svåra ord med hjälp av detektiven.
 • Förutspå vad som kommer hända i texten med hjälp av spågumman.

Kunskapskrav:

 • Du kan läsa texter med flyt genom att använda fungerande lässtrategier.
 • Du kan förstå det du läser.
 • Du kan återberätta det viktigaste i texten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Läsa och förstå

På väg mot målen
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Läsa texter med flyt genom att använda fungerande lässtrategier.
Du läser de flesta vanligt förekommande orden direkt och ljudar ihop resten.
Du kan läsa texter med flyt. Du använder strategier som fungerar ganska bra.
Du kan läsa texter med bra flyt. Du använder strategier som fungerar bra.
Förstå det du läser.
Du behöver stöd för att förstå vad du läser.
Du kan förstå ganska bra vad du läser.
Du förstår vad du läser och kan dra egna slutsatser av det du har läst.
Återberätta det viktigaste i texten.
Du berättar med hjälp på ett enkelt sätt om det du tycker är viktigt i texten.
Du berättar på ett enkelt sätt om det du tycker är viktigt i texten.
Du berättar på ett utvecklat sätt om det du tycker är viktigt i texten. Du kan berätta i tidsordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: