Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagskemi

Skapad 2018-10-29 08:59 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Kemi
Kemi är en stor del av vår vardag. Under några veckor ska vi undersöka kemin vi möter i vardagen. När vi lagar mat sker kemiska reaktioner och när vi städar använder vi olika kemikalier. Vi kommer att undersöka PH-värdet hos olika livsmedel och prata om vilka näringsämnen vår kropp behöver för att må bra.

Innehåll

Syfte

Innehåll

• Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

• Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

• Några grundläggande kemiska reaktioner.

• Indelningen av ämnen och material utifrån egenskapen surt eller basiskt.

• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering

• Dokumentation av enkla undersökningar med enkla skriftliga rapporter.

Vi ska arbeta med

Vi kommer att utgå från boken Puls: Fysik och kemi. Vi kommer att läsa texter och svara på frågor samt samtala om vardagskemi. Vi kommer att utföra experiment och dokumentera dessa. Vi kommer att arbeta enskilt, i helklass och i mindre grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Bedömningsmatris i kemi åk 4-6 Balltorpsskolan

På väg att uppnå grundläggande förmågor
Uppvisar grundläggande förmågor
1. Samtal och diskussion
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
4. Genomföra och planera undersökningar och formulera frågeställningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
5. Användning av utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
6. Jämföra resultat
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
7. Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
8. Kemins begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
10. Resonemang
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: