Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivrummet, Zick-Zack åk 4

Skapad 2018-10-29 09:20 i Surteskolan Ale
Skrivträning, genrepedagogik
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer under året i skrivandet att arbeta med olika gener samt med olika former av text såsom:

Återberättande text (Vad hände?)

Beskrivande texter (Fakta om djur)

Instruerande texter (Instruktioner)

Berättande texter (Fabler)

Förklarande texter (Hur och varför?)

Argumenterande texter (Annonser)

Innehåll

Kursplanens syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

Hur undervisningen kommer att gå till

Vi arbetar med en texttyp i taget. För att öka förförståelse kommer du att ges möjlighet till att se och läsa exempel på den aktuella texttypen.

 •  Steg 1:Vi arbetar gemensamt med modelltexter och lär oss känna igen texttypens innehåll, syfte och struktur.
 • Steg 2: Du får arbeta med de språkliga drag som är typiska för den aktuella texttypen (grammatik, sambandsord, ämnesspecifika ord, språkliga knep osv.).
 • Steg 3: Ni skriver tillsammans med mig en gemensam text och övar då på det ni lärt er på Steg 1 och Steg 2. 
 • Steg 4: Ni får planera och skriva en text på egen hand.

Kursplanens centrala innehåll

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att...

 • förstå syftet med den aktuella texttypen
 • kunna skriva en text med ett tydligt innehåll och och handling anpassat till syftet
 • kunna använda strukturen för den aktuella texttypen
 • använda regler för stavning och språkliga drag
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen

Kursplanens kunskapskrav för betyg E

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: