Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vågens projektplanering Frösakullsförskola 2018 -2019

Skapad 2018-10-29 09:25 i Frösakulls förskola Halmstad
Förskola
Projekt Alba- Hjälp en kompis.

Innehåll

 

Detta tar vi med oss utifrån verksamhetsåret 2017-2018

Vilka utvecklingsområden vi utveckla?

 

 

Vardagliga situationer

Vardagliga situationers lärande och utveckling

 

 Varför har ni valt detta projekt?

Vi tycker att de är viktigt hur man är emot varandra och arbetar aktivt med barnen hur man är en bra vän. Som hjälp och stöd har vi valt att arbeta via en handdocka, som är en fågel och heter Alba.  Han kom i ett  paket, tillsammans med ett brev där det stod att han kom ensam från Afrika och undrade om han fick komma och bo hos oss här på vågen. Vi såg att Alba kan vara en rödtråd för att nå de olika målområdena i läroplanen.

 

1 Vad

·         Bakgrund syfte och mål

 • Vilka läroplansmål från Lpfö98 ska ni arbeta mot?
  1 Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra.
  2 Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
  3 Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
  4 Skapa förutsättningar för barn att utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av föreställningar av kön.
 • Barnens intressen, initiativ behov: vilka av barnens intressen, initiativ och behov kan integreras i målområdet? Vilket projekt ska presenteras för barnen?
  Utifrån att alla barn och personal var nya för varandra fokuserade vi på att få ihop en VI känsla i gruppen. Viktigt med trygga barn som vill komma till förskolan.
 • Förståelse: Vilken förståelse ska barnen utveckla?
  Förståelse för att utveckla sin identitet och känna trygghet i den. Utveckla förmågan att hjälpa andra. Utveckla sin nyfikenhet i att leka och lära. Vi vill att barnen ska lyssna på varandra, respektera varandra och vara hjälpsamma. "Va mot andra som du vill att de ska vara mot dig."
 • Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?
  Vi vill att barnen ska utveckla sin sociala förmåga, som tex leka med varandra, dela med sig, vänta på sin tur och stanna kvar i en aktivitet för att skapa ett lugn hos barnen och i gruppen. Vi vill att barnen ska vara rädda om sakerna och använda dem på rätt sätt.  Och att vi håller iordning efter oss.
 • Pedagogens förhållningssätt: vilka förhållningssätt behöver pedagogen ha i aktiviteten för att lärandet ska ske i barngruppen?
  Närvarande, engagerade, ha roligt och vara goda förebilder.

 

2 Vårdnadshavares och barn delaktighet

 

·         Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet? På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet? Hur kan vi få vårdnadshavarna intresserade av barnens lärande?

 • Presentera projektet i unikum.
  Vi ska försöka göra ett litet blogginlägg med bilder från veckan som varit. Där föräldrar kan lämna feedback.
 • Vad mer?
  Vi har gjort en film om vår verksamhet på förskolan. Vi skriver på anslagstavlan om vad vi har gjort och även vad som kommer hända. Vi har haft uppföljningssamtal och kommer även ha utvecklingssamtal under vårterminen. Vid behov kan föräldrarna bidra med olika material till vårat projekt. Alba skickar med lite uppdrag som barn och föräldrar ska genomföra, genom att skicka bild och text till telefonen.

 

 ·        Hur får barnen inflytande och blir delaktiga i projektet?
Vi måste vara lyhörda, följa barnens lek, intressen och styra projektet i den riktning. I leken kan Alba vara med, ibland kan han ha med sig uppdrag i leken.  

 

 

3 Utvärdering

         – vi tar reda på hur arbetet bidrar till barnens lärande och förståelse.

 

·         Vad ska utvärderas?
Det vi gör utifrån våra mål, samt de planerade aktiviteterna.

 

·         Utvärderingssätt: hur och när ska vi utvärderingen genomföras?
Vi utvärderar kontinuerligt på våra planeringar.  Och terminsvis.

 

 

4 Hur

       - Aktivitetsplan - Hur gör vi för att bidra till barnens lärande?

 

 • Vilka aktiviteter genomförs?
  Vi kommer varje vecka dela upp barnen i 3 grupper, tis - ons - tors.  En inomhus aktivitet, en på gården och en utflyktsaktivitet Se våra veckoplaneringar med lotus diagram.
 • Uppföljning (observation, dokumentation) Hur följs barnens idéer, hypoteser, tankar och teorier upp för att påverka fortsatt undervisning/tema?
  Utifrån veckoutvärderingen kan vi se vad som kan göras annorlunda och vad vi kan spinna vidare på.
 • Lärandemiljö (kontext, material och tekniker, samverkan och samlärande mellan barnen.) Vilken kontext är mest meningsfull?
  Vi skapar tydliga lärmiljöer utefter barngruppen och dess intressen. Den ska vara tydlig och föränderlig .

§  Hur används den för att stärka lärandet?
Se ovan.

 

§  Vilka material och tekniker används?
Se ovan.

 

§  Hur kommer barnen att uppmuntras till att samverka, samarbeta i lärande och lära varandra?
Se ovan.

 

   • Uppstart/Introduktion av projektet
    Alba kom i ett paket, med ett brev i.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: