Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden i Norden

Skapad 2018-10-29 09:31 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Forntiden
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi ska läsa om Nordens historia ,stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Målet med undervisningen.

Läraren vet att du kan när du....

 

 • förklarar vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder
 • namnger de olika tidsbegreppen ,Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern samt berättar om människornas levnadsvillkor under de olika perioderna.

 

Arbetsformer

 • dokumentera människans utveckling under de olika tidsåldrarna genom att tex skriva faktatext och skapa bild
 • läsa faktatexter
 • se filmer från SLI: I stenålderns tid - Faktafilm, Ihla - Stenåldersflickan, Bronsåldern offerfesten ,Den gåtfulla Bronsåldern, Järnåldern-människor och forntid och Järnålderspojken Grim
 • arbeta med Forntidsboken: Forntiden
 • arbeta med ”Livet på Järnåldern ”i Zickzack
 • besök på Historiska museet

 

Centrala begrepp / nyckelord

Tidslinje, forntid, Järnålder, Stenålder, Bronsålder, hällristning, jakt, samlande, odling, byteshandel, trälar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO
Forntiden i Norden

Lägre nivå
--->
Högre nivå
1. Tidslinje
förklara vad en tidslinje innebär och visa på de stora avgörande händelserna i jordens utveckling.
Jag behöver stöd för att kunna rita och förklara vad en tidslinje är.
Jag kan förklara vad en tidslinje innebär och kommer själv ihåg några avgörande händelser.
Jag kan med god säkerhet förklara vad en tidslinje innebär och på egen hand rita och förklara de viktigaste händelserna.
2. Namnge tidsåldrarna
namnge de olika tidsåldrarna Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern och vad som symboliserar dem.
Jag behöver stöd för att namnge de olika tidsåldrarna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan namnge tidsåldrarna Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan med god säkerhet namnge de olika tidsåldrarna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern och berätta om vad de symboliserar.
3.redovisar med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk , människornas samlande och hur de tog hand om sina döda.
Jag behöver stöd för att redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag kan redovisa med en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag kan med god säkerhet redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
4. Spår från forntiden
berätta hur vi kan se spår från forntiden i vår natur.
Jag behöver stöd för att ge något exempel hur vi kan se spår från forntiden i naturen ,tex hällristningar, runstenar och forntida gravar.
Jag kan ge några exempel hur vi kan se spår från forntiden i naturen ,tex hällristningar, runstenar och forntida gravar.
Jag kan beskriva och ge några exempel hur vi kan se spår från forntiden i naturen ,tex hällristningar, runstenar och forntida gravar.
5.Skriva faktatext
Skriva faktatext genom att läsa och samla information.
Jag behöver stöd för att hitta fakta och bilda meningar.
Jag kan skriva enkel faktatext.
Jag kan med beskrivningar och detaljer berätta i egen faktatext.
6.Att se skillnader och likheter
I människors levnadssätt.
Du kan med stöd se skillnader och likheter i människans levnadsvillkor och värderingar under de olika tidsåldrarna.
Du kan se skillnader och likheter i människans levnadsvillkor och värderingar under de olika tidsåldrarna.
Du kan på ett utförligt sätt beskriva skillnader och likheter i människans levnadsvillkor och värderingar under de olika tidsåldrarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: