Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Läsa åk 3

Skapad 2018-10-29 09:36 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Det är viktigt att bli en god läsare med bra läsförståelse. Vi kommer att läsa mycket tillsammans för att du ska ha möjligheten att bli det.

Innehåll

Du kommer att få möjligheten att:

 • Öva på att läsa olika typer av texter som t.ex. berättelser, faktatexter, instruktioner, recept och serier för att få en förståelse för hur man bygger/organiserar olika texttyper. 
 • Låna böcker på skolbiblioteket för att läsa själv.
 • Läsa högt tillsammans med en kompis (parläsning).
 • Träna läsförståelse genom att arbeta med olika arbetsmaterial.
 • Prata om innehållet i olika texter som vi har läst eller lyssnat till. 
 • Öva på att hitta information i olika texter för att kunna svara på frågor till texten. 

 

Din lärare kommer att bedöma:

 • Om du kan högläsa en text med flyt.
 • Om du rättar dig själv när du läser fel.
 • Om du kan berätta om vad du har läst. 
 • Om du kan svara på frågor till det du har läst. 
 • Om du kan  "läsa mellan raderna" och dra slutsatser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: