Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik F - Lägesbegrepp

Skapad 2018-10-29 09:39 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola F Matematik
Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Undervisningen skall bidraga till att eleverna skapar en tilltro till sin förmåga att använda matematik i vardagen.

Innehåll

Tema område - Lägesbegrepp

Tidperiod

 • 2-3 veckor  

Centralt innehåll

 • Att öva förmågan att uppfatta begrepp och fenomen med hjälp av olika sinnen
 • Att bli bekant med begrepp som uttrycker plats och riktning
 • Att öva på samarbete mellan öga och hand

Vad ska jag lära mig

 • matematiska begrepp: på, bredvid, ovanför, vänster och höger

Hur ska jag lära mig det

 • ramberättelse
 • lek
 • laborativt material
 • spel
 • uppgifter i arbetsboken, stenciler

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -

Matriser

Ma
Matematik Fk - Matematiska bergrepp

Rubrik: Matematiska begrepp

Bli bekant med begrepp som uttrycker plats och riktning.
 • Gr lgr11   använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
Behärskar inte
På god väg
Behärskar
Lägesbegrepp
framför/bakom på/under/ovanför bredvid höger/vänster
 • Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: