👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi casa es tu casa År 9. Arbetsområde 2 med matris

Skapad 2018-10-29 09:55 i Ytterbyskolan Kungälv
En planering i spanska på ämnesområdet hus och hem. Eleverna lär sig även att göra jämförelser (adjektivböjningar). Syftar till att utveckla samtalsförmåga och strategier för samtal samt hörförståelse.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med våra hem, vårt område och saker man gör i hemmet. Hur ser det ut hemma hos dig? Hur ser ditt drömhem ut? Vilka sysslor måste du hjälpa till med hemma? Vad är roligt och vad är tråkigt? Vilka dagliga rutiner har du och din familj?

Innehåll

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 •  förmåga att kommunicera i tal och skrift
 •  förmåga att förstå och tolka talad och skriven spanska
 •  förmåga att använda dig av språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • läsa, lyssna och se flera olika texter kring hus, hem och hemsysslor.
 • ord för möbler, hus och hem.
 • området där du bor- vad finns där? Vägbeskrivningar mm.
 • lägesord (prepositioner) för att kunna berätta var olika saker finns.
 • repetition av hur man jämför saker (komparerar adjektiv)
 • åsikter kring vad som är roligt och tråkigt att göra hemma
 • beskriva vad som pågår i ett hem i realtid (med hjälp av gerundium)
 • reflexiva verb- Beskriva dagliga rutiner.

 

Övergripande Material

Gracias 9 kapitel 4, 5 Digitala texter och övningar

Sidan 79 - Qué hay en la ciudad?

Gleerups - Unidad 6  Dónde vivo yo -Övningar/filmer och texter

UR skola -Habla ya direciónes y prepociciones

VideoELe- Clip - En mi barrio hay-  Mi casa -Verbos reflexivos -Solo en casa- Sube a mi casa- No está lejos.

Flippar youtube- Reflexiva verb-Gerundium - Tio Español- Casa

IKEA.ES

 

Bedömningsuppgifter

Presentation- Mitt hem och mitt område där jag bor. 

Gruppsamtal kring pågående handlingar i ett hem utifrån bilder

Textskrivning kring personliga rutiner.

Blandade hörövningar inom området

Läsförståelse där ett hem och område beskrivs

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2

Matriser

M2
Mi casa es tu casa År 9 Moderna språk;

att uttala och fånga melodin
 • M2  A 9
I presentationen uttalas många ord fel, vilket stör begripligheten.
I presentationen uttalas en del ord fel, vilket stör begripligheten. Uttalet påverkas mycket av svenskan
I presentationen uttalas enstaka ord fel, vilket inte stör begripligheten Uttalet påverkas något av svenskan.
Presentationen uttalas i stort sett korrekt Uttalet ligger nära målspråkets.
att tala med flyt
 • M2  A 9
Presentationen har många långa pauser, stannar ofta upp och ord tappas läser allt innantill
Presentationen har några långa pauser, stannar upp någon gång läser mycket innantill
I presentationen tvekas det vid enstaka tillfällen men kommer snabbt in i flyt igen läser några fraser innantill
Presentationen har bra flyt med naturliga pauser. Använder endast stödord
att delta i samtal/dialog
 • M2  A 9
deltar inte i samtalet.
I samtalet ställs någon fråga och frågor besvaras med ett eller några få ord. enkla frågor upprepas
får samtalet att fungera frågor ställs visar på aktivt lyssnande och flera frågor ställs som för samtalet framåt till viss del
Samtalet drivs framåt med nya frågor och svar i hela meningar .
Strategier i dialog
 • M2  A 9
strategier används inte såsom, gester, frågor eller ord för att få den andra att upprepa
Löser något problem i dialogen med olika strategier såsom, gester, frågor eller ord för att få den andra att upprepa
Löser en del problem i dialog med olika strategier såsom, gester, frågor eller ord för att få den andra att upprepa
Löser problem i dialog med olika strategier - såsom, gester, frågor eller ord för att få den andra att upprepa
Skriftlig framställning
 • M2  A 9
texten om dina och familjens dagliga rutiner innehåller en del ord ifrån kapitlet men hänger inte ihop i förståeliga meningar
texten om dina och familjens dagliga rutiner är kort men innehåller en del ord och fraser i området. Några reflexiva verb finns med och används på något ställe korrekt
texten om dina och familjens dagliga rutiner är relativt fyllig och innehåller en del ord och fraser i området. Flera reflexiva verb finns med och används i stort korrekt.
texten är fyllig och sammanhängande med innehåll ifrån alla delarna i uppgiften. Texten är tydlig och till större del korrekt med flera reflexiva verb i olika personformer
Bearbeta och förbättra framställningar
 • M2  A 9
inget förändras i texten efter respons
efter respons rättas och ändras något fel självständigt
Efter respons rättas flera fel självständigt och någon mening utvecklas
Efter respons rättas fel självständigt och meningar utvecklas vid behov
Hörförståelse i området
 • M2  A 9
 • M2  A 9
uppfattar enstaka detaljer men inte det övergripande under en dialog där innehållet handlar om rutiner under en vanlig dag och fritiden.
uppfattar det som rör det viktigaste under en dialog där innehållet handlar om rutiner under en vanlig dag och fritiden.
uppfattar det som rör det viktigaste samt några detaljer under en dialog där innehållet handlar om rutiner under en vanlig dag och fritiden.
uppfattar helheten och de flesta detaljer under en dialog där innehållet handlar om rutiner under en vanlig dag och fritiden.
Läsförståelse
 • M2  A 9
 • M2  A 9
uppfattar enstaka ord och fraser när någon beskriver sitt hem och sitt område i text
uppfattar det övergripande samt enstaka ord och fraser när någon beskriver sitt hem och sitt område i text
uppfattar det övergripande samt flera ord och fraser när någon beskriver sitt hem och sitt område i text
uppfattar helheten samt de flesta detaljer när någon beskriver sitt hem och sitt område i text
Ny aspekt