👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVAVård grund period 3a Mars till v.15

Skapad 2018-10-29 09:57 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Vad vi arbetar med fram till och med vecka 15
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk
Nu är din APL slut och du kommer att studera i skolan på heltid. Det betyder att du har 12 undervisning med mig, 5 timmar med en annan SVA-lärare och 8-9 timmar vård. Planering 3 är delad i två delar fär att det inte ska bli så mycket i varje del. I denna del 1 kommer du att öva och utveckla dina kunskaper i läsande, skrivande och talande utifrån att mer självständig kunna välja ut innehåll till angivna uppgifter och formulera det med dina ord och tankar. Du ska nu befinna dig på delkurs 3 och vara på väg mot 4. Om du inte är det, måste du öka studietakten för att kunna klara delkurs 4 och få betyg.

Innehåll

 

Koppling till kursens läroplan: Länk till kursinnehåll centrala mål, betygskriterier 

Klicka på länken så kan du se vad kursen säger att du ska kunna och måste klara för att få olika betyg

 

Förstår du vad han menar? Han säger: Alla måste ta samma examen-var vänlig och klättra upp i trädet.

Hur går det till att lära sig - lär vi alla oss på samma sätt?/Kate

5 veckor framåt:

Vecka 1 Prov, grammatik, läsförståelse, källförteckning

Vecka 2 Förberedelse Riksdagen, repetition adjektiv prov

Vecka 3 Dator spel Riksdagen, besök tisdag, skriv anteckningar till text (to)

Vecka 4 Reportage-genomgång, skriva reportage riksdagsbesöket, rep. prepositioner (to)

Vecka 5 Dikt -genre (typiskt), vi lyssnar på olika, hitta egen dikt, rep substantiv (to)

                                                                                                               

Lärare

kate.landberg@norrtalje.se 0735582230                                    

Uppgifter

  • v.11 Prov, läsförståelse, läsa text, källförteckning

  • v.12 Förberedelse Riksdagen, Repetition adjektiv, Prov fredag läsförståelse

  • v. 13 Riksdagsbesök, riksdagsspel, prepositioner, prov

  • v. 14 Reportage,prepositioner, källförteckning, Skärgårdsdoktorn, prov

  • v. 15Noveller, analys av novell, Skärgårdsdoktorn, Prov novellanalys

Matriser

SvA
SVA grund 3a Mars till april

Läsa fakta text, uppgift 1-4

  • SvA  -   Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  • SvA  -   Lässtrategier för att förstå, tolka, analysera och kritiskt granska texter från olika medier. Att urskilja texters uttalade och outtalade budskap samt deras olika syften, avsändare och sammanhang.
E 1 delkurs 4
C delkurs 4
A delkurs 4
Läsa och förstå faktatexter 1-3
Läsning av "Jämställd hälsa" utifrån kommande besök till Riksdagen
Eleven kan läsa sakprosa/faktatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven kan hitta och plocka delar från texters innehåll och skriva om i sin egen text
Eleven kan läsa sakprosa/faktatexter med gott flyt genom att, på ett genomtänkt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven hittar diskutera delar av innehållet i sin egen text.
Eleven kan läsa sakprosa/faktatexter med mycket gott flyt genom att, på ett genomtänkt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Eleven hittar lätt och pekar på textens innehåll i diskussioner i egna texter.
Reportage uppgift 4
Skriva reportage Reportage skrivning utifrån besök på Rikstagen
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer. Ordföljd, textbindning och ordval fungerar ganska väl.
fEleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer. Formulerande, ordföljd, textbindning och ordval fungerar väl.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer. Eleven kan grammatiken för meningsbyggnad, Formulerande, ordföljd, textebindning och ordval -det fungerar mycket väl och ger texten god variation.

Grammatiken i skrivna texter

E 1 delkurs 4
C delkurs 4
A delkurs 4
Ny aspekt
Hur fungerar delarna Verbformer, substantivformer, adjektiv, pronomen , prepositioner och ordföljd i texterna?
Eleven kan i huvudsak grammatiken för meningsbyggnad, verbformer, substantiv, pronomen och prepositioner.
Eleven kan till stor del grammatiken för meningsbyggnad, verbformer, substantivformer, pronomen och prepositioner
Eleven klarar mycket bra grammatiken för meningsbyggnad, verbformer, substantivformer, prepositioner och pronomen.